Zwyciężyliśmy po raz trzeci!!


Strona internetowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora po raz trzeci zajęła 1 miejsce w ogólnopolskim konkursie na strone najbardziej przyjazną inwestorowi zagranicznemu
Zwyciężyliśmy po raz trzeci!!
W dniu 7grudnia 2012 roku Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) ogłosiła wyniki konkursu na najlepszą stronę internetową Regionalnych Centrów Obsługi Inwestora. Juz po raz trzeci strona Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora www.coi.kujawsko-pomorskie.pl  zajęła 1 miejsce w konkursie, otrzymując 21 punktów, wyprzedzając województwo mazowieckie (13 punktów) i region warmińsko-mazurski (12 punktów). Strony były oceniane przez 16 regionalnych Centrów Obsługi Inwestorów oraz PAIiIZ.    Ocenie podlegało:  
-  efektywność pozycjonowania czyli łatwość  znalezienia strony w internecie przez inwestora zagranicznego,
-  zawartość merytoryczna w językach obcych, przede wszystkim w języku angielskim czyli dostępność informacji o gospodarce regionu, klimacie i atrakcyjności inwestycyjnej województwa, instrumentach wsparcia inwestycji jak również jakości i zasobności bazy ofert inwestycyjnych z regionu,
- sposób podania informacji, ich jakość oraz atrakcyjność szaty graficznej.   
Strona internetowa COI dysponuje bazą 250 ofert inwestycyjnych w podziale na greenfield (tereny zielone) oraz brownfield (hale, budynki ). Wszystkie informacje dostępne są w 3 językach polskim, angielskim oraz niemieckim. Celami konkursu było doskonalenie stron internetowych jako istotnego narzędzia promocji inwestycji zagranicznych w Polsce w skali regionalnej, standaryzacja zawartości stron internetowych oraz stworzenie dodatkowej formy promocji dla wyróżniającego się regionu przez PAIiIZ.

 Źródło: Kujawsko-Pomorskie COIE
Data dodania: 2012-12-10
» powrót