Spotkanie informacyjne "Atrakcyjność eksportowa województwa kujawsko-pomorskiego"


Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym "Atrakcyjność eksportowa województwa kujawsko-pomorskiego", które odbędzie się 10 grudnia 2012 r. (poniedziałek) w Toruniu.
Spotkanie informacyjne "Atrakcyjność eksportowa województwa kujawsko-pomorskiego"

Spotkanie ma na celu prezentację i ocenę wyników analizy potencjału eksportowego Województwa wraz z omówieniem bieżących mechanizmów wspierania wzrostu atrakcyjności regionu w kierunku marki eksportowej.

Organizatorami wydarzenia są: Ministerstwo Gospodarki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Głównym punktem spotkania będzie prezentacja wyników "Analizy atrakcyjności eksportowej województwa kujawsko-pomorskiego". (Pojęcie „eksport” jest przy tym rozumiane jako sprzedaż towarów/usług zarówno na JRE jak i w krajach trzecich).

Wykonanie raportu zostało zlecone przez Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu systemowego Ministra Gospodarki pod nazwą „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów COIE” (Poddziałanie 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013).

Analiza stanowi pierwszy tego typu współczesny dokument w Województwie, bazując m.in. na danych statystycznych udostępnionych toruńskiemu COIE przez Ministerstwo Gospodarki. Celem przedmiotowego opracowania jest m.in:

  • określenie wartości obrotów handlowych oraz udział województwa kujawsko-pomorskiego w eksporcie Polski,
  • określenie struktury towarowej eksportu województwa kujawsko-pomorskiego,
  • charakterystyka struktury geograficznej eksportu województwa kujawsko-pomorskiego,
  • identyfikacja istniejących instrumentów wsparcia eksportu na poziomie regionalnym,
  • wskazanie barier w prowadzeniu działalności eksportowej przedsiębiorstwa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
  • określenie na bazie przeanalizowanych danych tendencji i kierunków w zakresie rozwoju eksportu do roku 2017.

Wyniki analizy stanowią wstęp do dalszych badań dotyczących potencjału eksportowego regionu, które toruńskie biuro COIE zamierza kontynuować w 2013 roku. Docelowo ich rezultaty zostaną wykorzystane do planowania działań w ramach dostosowywania oferty informacyjnej COIE dla eksporterów. Stanowić mogą również podstawę do programowania przez Zarząd Województwa polityki rozwoju eksportu w Kujawsko-Pomorskiem, by pobudzić wzrost regionu w kierunku marki eksportowej. Ponadto analiza może zostać wykorzystana jako materiał poglądowy dla przedsiębiorców i lokalnych instytucji otoczenia biznesu.

W dalszej części spotkania informacyjnego planowana jest debata na temat „Co robimy by pobudzić rozwój regionu w kierunku marki eksportowej?” z udziałem przedstawicieli instytucji oferujących wsparcie dla eksporterów w województwie kujawsko-pomorskim. Oprócz tego przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się jak wprowadzić firmę na rynek zagraniczny oraz jak to wygląda w teorii i w praktyce. Zaprezentowane zostaną również studia przypadków kilku regionalnych przedsiębiorstw, które odniosły międzynarodowy sukces – eksporterzy podzielą się swoimi dotychczasowymi doświadczeniami, sukcesami i problemami na zagranicznych rynkach.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w Hotelu Mercure Toruń Centrum, przy ul. Kraszewskiego 1/3 w sali Jowisz. Początek spotkania o godz. 10.00 (rejestracja od 9.30).

Szczegółowy program znajduje się poniżej. Aby wziąć udział wystarczy wypełnić i przesłać Formularz Zgłoszeniowy.


Spotkanie informacyjne: "Atrakcyjność eksportowa województwa kujawsko-pomorskiego" zostanie sfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.2.1. „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Źródło: J. Wiśniewska K-P COIE

Pliki do pobrania

 

Projekt współfinansowany ze środków Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013.Data dodania: 2012-11-22
» powrót