Spotkanie informacyjne: Perspektywy rozwoju polskiej branży IT/ICT na świecie


Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym: Perspektywy rozwoju polskiej branży IT/ICT na świecie, które odbędzie się 26 listopada 2012 r. w Bydgoszczy.
Spotkanie informacyjne: Perspektywy rozwoju polskiej branży IT/ICT na świecie

Spotkanie ma na celu prezentację aktualnych trendów rozwoju sektora IT/ICT na świecie, w tym jednego z najbardziej perspektywicznych obszarów dla branży IT – cloud computingu i jego wykorzystaniu w województwie kujawsko-pomorskim. Model ten niesie ze sobą istotne korzyści ekonomiczne oraz stanowi ważny czynnik decydujący o innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, zwłaszcza z sektora MŚP.

Wydarzenie to skierowane jest do eksporterów (obecnych i przyszłych) reprezentujących sektor IT/ICT w województwie kujawsko-pomorskim.

Organizatorem wydarzenia jest:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów)

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mieli okazję również zapoznać się z mechanizmem działania oraz z możliwością udziału w tzw. branżowym programie promocji polskiej branży IT/ICT realizowanym na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Jego celem jest promocja za granicą nowych, silnych polskich marek IT/ICT, które będą rozpoznawane na świecie i kojarzone z Polską. Polscy przedsiębiorcy, którzy wezmą udział w programie, mogą liczyć na zwrot nawet 75 procent kosztów kwalifikowanych udziału w zagranicznych targach branżowych, w tym np. w CEBIT 2013 i w misjach gospodarczych objętych programem.

Spotkanie zakończy się przedstawieniem informacji o specjalistycznych analizach rynkowych dotyczących konkretnego produktu, sektora działalności oraz otoczenia konkurencyjnego na danym rynku zagranicznym, m.in. na temat sektora IT/ICT, których opracowanie przedsiębiorcy mogą zlecić (bezpłatnie) za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów.


Spotkanie informacyjne odbędzie się 26 listopada 2012 roku (poniedziałek) w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Naruszewicza 11 w budynku K, w sali K2 (I piętro). Początek spotkania: 10.00 (rejestracja od 9.30).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

Szczegółowy program znajduje się poniżej. Aby wziąć udział wystarczy wypełnić i przesłać Formularz Zgłoszeniowy.

 

Spotkanie informacyjne: "Perspektywy rozwoju polskiej branży IT/ICT na świecie" zostanie sfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.2.1. „Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Źródło: K-PCOIE, TARR S.A.

Projekt współfinansowany ze środków Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013.
Data dodania: 2012-11-22
» powrót