JEREMIE wpiera biznes


Dzięki uruchomieniu nowego instrumentu wsparcia dla biznesu – Funduszu Powierniczego JEREMIE w województwie kujawsko-pomorskim do przedsiębiorców z regionu trafiły dotychczas prawie 23 miliony złotych.
JEREMIE wpiera biznes
Mechanizm Jeremie oparty jest na środkach zwrotnych, czyli takich, którymi można wielokrotnie obracać, co pozwala na generowanie większego i skuteczniejszego niż dotąd strumienia środków inwestycyjnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Do końca sierpnia udzielono wsparcia finansowego mikro, małym i średnim firmom na kwotę ponad 22,5 mln zł, z czego w formie bezpośrednich pożyczek do przedsiębiorców trafiło ok. 6 mln zł., natomiast dzięki wsparciu funduszy poręczeniowych udało się poręczyć kredyty i pożyczki na sumę prawie 17 mln zł, a wsparciem zostały jak dotąd objęte 74 przedsiębiorstwa.

- Nowa formuła wsparcia pozwala niewielkim firmom na pozyskiwanie środków inwestycyjnych, w postaci pożyczek udzielanych na atrakcyjnych warunkach. To oferta także dla takich przedsiębiorstw, które  w innych warunkach miałyby problemy  z pozyskaniem kredytu – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

JEREMIE, czyli Joint European Resources for Micro–to–Medium Enterprises (Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to mechanizm wsparcia dla biznesu wypracowany wspólnie przez Komisję Europejską, Europejski Fundusz Inwestycyjny i Europejski Bank Inwestycyjny. Opiera się na środkach zwrotnych, czyli takich, którymi można wielokrotnie obracać, oraz działających lokalnie Pośrednikach Finansowych wybranych w procedurach konkursowych i reprezentujących instytucje finansowe w postaci funduszy pożyczkowych, poręczeniowych oraz banków.

Poza naszym województwem, w Polsce Inicjatywa JEREMIE działa już w pięciu innych regionach, ale tylko my zdecydowaliśmy się uczynić odpowiedzialnym za jej funkcjonowanie samorządową instytucję pożyczkową, Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy z siedzibą w Toruniu, który został regionalnym Menadżerem Funduszu Powierniczego JEREMIE. W drodze konkursu K-PFP wyłonił pięciu Pośredników Finansowych, do których mogą się zwracać zainteresowani przedsiębiorcy. To od nich otrzymają pożyczki i poręczenia.

Pośrednikami finansowymi JEREMIE są w naszym regionie następujące instytucje:
  • Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych z siedzibą w Toruniu
  • Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe z siedzibą w Grudziądzu
  • Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych z siedzibą w Toruniu
  • Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie oddział Bydgoszcz
  • Poręczenia Kredytowe z siedzibą w Warszawie oddział Inowrocław.

Informacja o adresach i numerach telefonów do Menadżera Funduszu Powierniczego i Pośredników Finansowych JEREMIE  http://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/wiadomosci/20120119_jeremie/adresy.pdf

Środki, którymi dysponuje obecnie nasz Fundusz Powierniczy JEREMIE to niespełna 40 milionów złotych, ale według szacunków Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego kapitał ten pozwala na wygenerowanie kredytów i pożyczek o wartości około 86 milionów złotych. Minimum 20 procent wsparcia trafia do przedsiębiorstw rozpoczynających działalność tzw. grupy docelowej.

Informacja na temat wsparcia dla przedsiębiorców w Kujawsko-Pomorskim, w tym pożyczek i poręczeń kredytowych  http://www.kujawsko-pomorskie.pl/pliki/wiadomosci/20120119_jeremie/wsparcie.pdf

Więcej o JEREMIE http://www.mojregion.eu/jeremie.html

fot. vitchie81/ / FreeDigitalPhotos.net


 

Kujawsko-Pomorski Fundusz PożyczkowyData dodania: 2012-10-18
» powrót