Specjalne strefy ekonomiczne generują rozwój


Inwestycje za 3 miliardy 300 milionów złotych, ponad 5 tysięcy nowych i 1,5 tysiąca zachowanych miejsc pracy – tak wygląda bilans funkcjonowania w naszym województwie podstref Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W Kujawsko-Pomorskiem tereny inwestycyjne PSSE obejmują 620 hektarów. Trwają procedury związane z przyłączeniem nowych oraz utworzeniem u nas podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Specjalne strefy ekonomiczne generują rozwój

- Specjalne strefy ekonomiczne są ważnym instrumentem polityki regionalnej. Oznaczają napływ inwestycji bezpośrednich, a więc takich, które w rzeczywisty sposób wpływają na rozwój województwa, poruszają koniunkturę i generują miejsca pracy. Dlatego konsekwentnie lobbowaliśmy na rzecz przyłączania do PSSE kolejnych obszarów inwestycyjnych w naszym województwie i cieszymy się, że działkami w Kowalu w powiecie włocławskim zainteresowały się władze Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

W naszym województwie funkcjonuje obecnie dziewięć podstref PSSE:

  • w gminie Łysomice w powiecie toruńskim
  • w Kowalewie Pomorskim w powiecie golubsko-dobrzyńskim
  • w gminie Barcin w powiecie żnińskim
  • w Świeciu
  • w Grudziądzu
  • w Bydgoszczy
  • w Rypinie
  • w Toruniu
  • w Wąbrzeźnie 
Najstarszą z nich, a zarazem największą obszarowo, z największymi inwestycjami i największą liczbą zatrudnionych, jest działający od 2007 roku Crystal Park w podtoruńskiej gminie Łysomice, w którym ulokowały swoje fabryki japoński gigant elektroniczny Sharp i skooperowane z nim przesiębiorstwa, a na początku września otworzyła tu swój nowoczesny zakład produkcyjny toruńska firma Apator, produkująca elektroniczną aparaturę łącznikową i licznikową. Łączna wartość inwestycji w Crystal Parku to 1,4 miliarda złotych, liczba pracujących tu ludzi zbliża się do 3 tysięcy.   

Inwestycja na obszarze objętym specjalną strefą ekonomiczna łączy się z możliwościa pomocy publicznej w postaci zwolnień podatkowych w wysokości co najmniej połowy wartości kosztów kwalifikowanych inwestycji w przypadku dużych przedsiębiorstw. Pomoc wzrasta o 10% w przypadku średnich przedsiębiorstw  i 20%  dla małych. Inwestorzy mogą liczyć na dofinansowanie co najmniej połowy dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników, a także, na zwolnienia lub ulgi w podatku od nieruchomości w przypadku zgody Rady Gminy. Dlatego obejmowanie przez strefy nowych terenów to interes dla wszystkich – i dla biznesu, i dla lokalnych oraz regionalnych społeczności. Obecnie trwa procedura przyłączania trzech nowych terenów do PSSE – ok. 7 hektarów w Rypinie, ok. 4 hektarów w Świeciu i ponad 8 hektarów we Włocławku – a także procedura utworzenia w Kowalu podstrefy Łódzkiej PSSE.

O włączenie własnych terenów inwestycyjnych do którejś spośród działających w kraju specjalnych stref ekonomicznych zabiegają też lokalne społeczności gmin Unisław w powiecie chełmińskim, Brzuze w powiecie rypińskim i Aleksandrów Kujawski w powiecie aleksandrowskim.

Na terenie podstrefy PSSE Kowalewo Pomorskie 12 września odbyła się konferencja „Specjalne strefy ekonomiczne a rozwój lokalny i regionalny w kontekście konkurencyjności i uwarunkowań rozwoju biznesu globalnego”

Uczestniczył w niej marszałek Całbecki, którego wystąpienie dotyczyło rozwoju takich obszarów w Kujawsko-Pomorskiem.

 

 

 Na zdjęciu u góry fabryka Apatora w PSSE w Łysomicach; fot. Andrzej Goiński.  

 

Oprac. COIE UM WK-P
Data dodania: 2012-09-13
» powrót