Specjaliści doradzą beneficjentom PO KL


Wizyta wspierająca to bezpłatna usługa dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Doradcy Regionalnego Ośrodka EFS w Toruniu pomogą zweryfikować poprawność realizacji projektu oraz prowadzonej dokumentacji. Pozwoli to uniknąć najczęściej popełnianych błędów oraz wiążących się z nimi korekt finansowych.
Specjaliści doradzą beneficjentom PO KL

Wizyta wspierającą posłużyć może rozwiązaniu praktycznych problemów w zakresie m.in.:

  • zatrudniania i dokumentowania pracy personelu projektu,
  • właściwej promocji projektu,
  • przetwarzania danych osobowych uczestników,
  • wydatkowania środków zgodnie z zasadą konkurencyjności i zasadą efektywnego zarządzania finansami,
  • realizacji wskaźników zapisanych we wniosku aplikacyjnym.

Usługa jest bezpłatna. Więcej informacji oraz kontakt z doradcą:

 http://torun.roefs.pl/wizyta-wspierajaca/

 

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

Data dodania: 2012-08-28
» powrót