Rozmowy o inwestycjach na kujawsko-pomorskich odcinkach dróg krajowych


Priorytetom inwestycyjnym dotyczącym najważniejszych dla naszego województwa dróg krajowych poświęcone było spotkanie z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego i przedstawicieli bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, które odbyło się 31 lipca w Urzędzie Marszałkowskim. Rozmawiano o kontynuacji budowy s-5 oraz przyszłości s-10 i drogi krajowej nr 15.
Rozmowy o inwestycjach na kujawsko-pomorskich odcinkach dróg krajowych

Z informacji przekazanych przed GDDKiA wynika, że postępują przygotowania do budowy s-5 na odcinku między Bydgoszczą a węzłem autostradowym A-1 w Nowych Marzach. Najbardziej zaawansowane są przygotowania do budowy etapu Nowe Marzy – Świecie, dla którego opracowano już program funkcjonalno-użytkowy, co oznacza, że po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej można już będzie przystąpić do realizacji inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj. W tej sprawie marszałek Całbecki spotka się 4 września w marszałkiem wielkopolskim Markiem Woźniakiem, budowa s-5 jest bowiem ważna także dla Wielkopolski. Ustalenia z tego spotkania obaj gospodarze województw będą chcieli zaprezentować ministrowi Sławomirowi Nowakowi.    

Drugim tematem rozmów była rozważana obecnie na pułapie rządowym wstępna koncepcja wytyczenia nowego korytarza dla drogi ekspresowej s-10 łączącej Szczecin z aglomeracją warszawską. Dla nas istotny jest przede wszystkim odcinek Bydgoszcz-Toruń, łączący Bydgoszcz z węzłem autostrady A-1 w Czerniewicach. Z ustaleń wynika, że realizacja tej inwestycji będzie możliwa w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.

Podczas spotkania, na wniosek prezydenta Inowrocławia, rozmawiano też na temat możliwych rozwiązań problemów komunikacyjnych tego miasta, które jako jedyne duże miasto w Kujawsko-Pomorskiem nie ma dotąd jasnej perspektywy dobrego skomunikowania z krajową siecią autostrad. Zaproponowanym przez prezydenta Ryszarda Brejzę rozwiązaniem jest modernizacja obecnej drogi krajowej numer 15 na odcinku łączącym zaplanowaną obwodnicę Inowrocławia z węzłem A-1 w Czerniewicach. Tak, by mogła sprostać dużemu strumieniowi ruchu. Planowana przebudowa miałaby doprowadzić do osiągnięcia standardu drogi głównej o ruchu przyspieszonym, z dwiema jezdniami i czterema pasami ruchu. Koncepcję tę traktujemy jako początek dyskusji na ten temat.

Realne jest natomiast lepsze skomunikowanie kolejowe Inowrocławia. Wkrótce zapadnie decyzja dotycząca rewitalizacji linii kolejowej nr 353 na odcinkach Inowrocław - Toruń Główny i Toruń Wschodni – Jabłonowo Pomorskie. Inwestycja ta zostanie sfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz budżetu państwa.  

 

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


 
 

Data dodania: 2012-08-03
» powrót