Pieniądze na budowę gminnych dróg


Zarząd województwa przeznaczył blisko 7 milionów złotych na dotacje dla 87 samorządów gminnych z Kujawsko-Pomorskiego. Środki zostaną przeznaczone na modernizację 80 kilometrów dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
 Pieniądze na budowę gminnych dróg

Ten sposób dotowania inwestycji na terenach wiejskich zastąpił, realizowany w minionych latach, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych, który przestał funkcjonować po zmianach przepisów prawa w 2011 roku.

Gminy mogą wykorzystać dotacje z budżetu województwa na realizację różnych przedsięwzięć, które poprawiają warunki pracy rolników. Można było aplikować o dotację na poprawę jakości gruntów rolnych, w tym budowę zbiorników retencyjnych lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W tym roku wszystkie samorządy wnioskowały o środki na remonty dróg.   

Zmodernizowane drogi zapewniają bezpieczny i komfortowy dojazd do pól. Realizacja tych inwestycji polega najczęściej na położeniu utwardzonej nawierzchni, przygotowaniu zjazdów na pola uprawne oraz zapewnieniu odwodnienia drogi. Każde z zadań zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku.

- Nasz fundusz to dla samorządów gminnych dodatkowa i niemała możliwość pozyskania wsparcia na poprawę lokalnej sieci drogowej – mówi marszałek Piotr Całbecki – Ten finansowy zastrzyk przełoży się na wymierny efekt – kilometry odnowionych dróg na wsi, z których korzystają mieszkańcy, a przede wszystkim rolnicy.

Co roku samorządy gminne mogą wnioskować o dotacje na realizację jednej inwestycji na terenie ich gminy. W trybie nadzwyczajnym o współfinansowanie realizacji drugiej inwestycji mogą ubiegać się gminy dotknięte powodzią, zalaniem czy przemieszczeniem mas ziemnych.

Dzięki przyznawanym w latach 2007-2011 dotacjom, między innymi w ramach FOGR, gminy zmodernizowały 392 kilometry dróg poprawiających warunki pracy rolniczej. Samorząd województwa wsparł realizację tego typu inwestycji kwotą blisko 24 milionów złotych.

Lista zadań, które zostaną zrealizowane w ramach tegorocznych dotacji na: kujawsko-pomorskie.pl

 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

 Źródło: Departament Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego
Data dodania: 2012-07-26
» powrót