PARP ogłasza: 365mln złotych do podziału na elektroniczne platformy komunikacji B2B


Dziś rusza ogłoszony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości konkurs dla mikro-, małych i średnich firm, które chciałyby zastąpić tradycyjne sposoby kontaktu z kontrahentami, nowoczesną, elektroniczną formą.
PARP ogłasza:  365mln złotych do podziału na elektroniczne platformy komunikacji B2B

Z działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”  do rozdysponowania mamy łącznie 365mln złotych, zaś  jeden projekt może otrzymać od 20 tys. do 2mln złotych wsparcia.

Konkurs dotyczy tylko i wyłącznie powiązań B2B, czyli nie dotyczy kontaktów z klientami. Należy pamiętać o nowych zasadach konkursu, o tym, iż uproszczono definicję B2B,  a także, jakie jest właściwe znaczenie terminu„ integracja systemów”. Systemy komunikacji powinny komunikować się same, tj. bez konieczności ingerowania w ten proces nadawcy lub odbiorcy informacji.

Wprowadzono nową kategorię wydatków kwalifikowanych, umożliwiającą uzyskanie refundacji większej części kosztów związanych z wprowadzeniem w życie rozwiązań opracowanych dla nowego systemu B2B:  nabycie usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania może być zaliczone do zakupu środków trwałych. Należy jednak pamiętać,  by nie kupować wspomnianych usług lub towarów od podmiotów związanych z kupującym kapitałowo lub osobowo.

 W ramach konkursu można otrzymać dofinansowanie od 40 – 70 proc kosztów przedsięwzięcia, a wysokość wsparcia zależna jest m.in. od wielkości i lokalizacji projektu.

 

Lokalizacja inwestycji Mikro- i małe przedsiębiorstwo Średnie przedsiębiorstwo MSP- działalność w sektorze transportu
mazowieckie 50proc. 40proc. 30proc.
dolnośląskie, pomorskie, śląskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie 60proc. 50proc. 40proc.
kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie 70proc. 60proc. 50proc.

 

Źródło: Sylwester Sacharczuk, Puls Biznesu 15.10.2012Źródło: Puls Biznesu 15.10.2012
Data dodania: 2012-10-15
» powrót