Konsultacje Eksperckie „Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego”


Kolejna edycja konsultacji dotyczących ważnego dla Województwa dokumentu programowego „Strategii rozwoju Regionu Kujawsko-Pomorskiego do 2020 roku odbyła się w Toruniu w dniu 1 października 2012 roku.
Konsultacje Eksperckie „Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego”

 Drugie już spotkanie grupy ekspertów miało miejsce w  Centrum Konferencyjnym "Biznes Park" w Toruniu. W trakcie dyskusji poruszano tematy m.in.: strategicznych kierunków rozwoju województwa, tworzenia i wzmacniania powiązań sieciowych wśród przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu, konkurencyjności regionu i sposobów wspierania inwestycji wśród przedsiębiorców i regionalnego eksportu, likwidacji barier w rozwoju przedsiębiorczości, w tym, kwestii e-administracji, a także ułatwień w powstawaniu nowych przedsiębiorstw oraz inkubatorów przedsiębiorczości.  Uczestnicy wskazywali  również na kwestie odnawialnych źródeł energii, zalewu włocławskiego i dróg wodnych jako możliwych do wykorzystania potencjałów województwa. Z zaproszonych ekspertów głos zabierali przedstawiciele środowisk naukowych i akademickich, biznesowych, a także Urzędu  Marszałkowskiego oraz innych instytucji regionalnych. Spotkanie prowadził Rafał Modrzewski, Dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej i Rozwoju Gospodarczego, zaś moderowali Małgorzata Wiśniewska, wicedyrektor Departamentu Planowania Regionalnego oraz Marek Dondelewski, dyrektor Biura Doradztwa Inwestycyjnego i Projektów Unii Europejskiej „euroFundusz”.
Źródło: Marek Ryłow
Data dodania: 2012-10-03
» powrót