Seminarium „Kujawsko-Pomorska Gmina atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych”


W dniu 4 października 2012 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się seminarium pt. „Kujawsko-Pomorska Gmina atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych”.
Seminarium „Kujawsko-Pomorska Gmina atrakcyjna dla inwestorów zagranicznych”

 

Organizatorem seminarium było Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora – regionalny  certyfikowany partner PAIiIZ  oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).  Ze względu na tematykę spotkania seminarium skierowane było do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z województwa kujawsko-pomorskiego  odpowiedzialnych w gminach za obsługę inwestycji zagranicznych, promocję gminy za granicą jak również obsługę projektów dotyczących wsparcia finansowego przeznaczonego na uzbrojenie terenów inwestycyjnych w  infrastrukturę techniczną. 

Prezentacje omawiały tematykę obsługi inwestorów zagranicznych według standardów stosowanych przez PAiIIZ, koncentrując następnie się na specyfice współpracy przy inwestycji z inwestorami niemieckimi.

Uczestnicy mieli okazję zaznajomić się efektywnym działaniem ze strony przykładowej małej gminy w pozyskiwaniu inwestycji, obsłudze firm zagranicznych oraz utrzymywaniu dobrych relacji z inwestorami zagranicznymi. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja omawiająca możliwości dofinansowania infrastruktury technicznej terenów inwestycyjnych w ramach działania 5.6 „Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje” zaplanowanego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Celem działania jest poprawa atrakcyjności lokalizacyjnej regionu dla wzrostu poziomu inwestycji.

Na koniec seminarium reprezentanci gmin zapoznali się z szerokim spektrum efektywnych możliwości promocji potencjału inwestycyjnego i gospodarczego gminy na arenie międzynarodowej.                        

Oprac: Cezar Buczyński K-P COI 5.10.2012

 
Źródło: C.Buczyński KP-COIE
Data dodania: 2012-10-05

Załączniki:
1. Program seminarium - rozmiar: 278,38 KB
2. proces-inwestyctyjny-wg-standardow-paiiiz.pdf - rozmiar: 966,10 KB
3. specyfika-obslugi-inwestora-niemieckiego_paiiiz.pdf - rozmiar: 1 353,29 KB
4. obsluga-inwestora-na-przykladzie-gminy-stare-miasto-torun-2012.10.0401.pdf - rozmiar: 6 739,93 KB
5. prezentacja-rpo-wk-p-dzialanie-5.6-kompleksowe-uzbrojenie-terenow-pod-inwestycje.pdf - rozmiar: 522,14 KB
6. sposoby-promocji-gminy-na-arenie-miedzynarodowej.pdf - rozmiar: 2 521,62 KB
» powrót