Polsko-Amerykański Szczyt Gospodarczy


Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) miało przyjemność promować walory gospodarczo-inwestycyjne regionu Kujaw i Pomorza podczas Polsko-Amerykańskiego Szczytu Gospodarczego, który odbył się 20 czerwca 2012 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
Polsko-Amerykański Szczyt Gospodarczy

Było to ważne wydarzenie w dziedzinie międzynarodowego handlu i inwestycji. W dyskusji przy okrągłym stole ze strony amerykańskiego rządu uczestniczyli Pełniąca Obowiązki Sekretarza Handlu Rebecca M. Blank, Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Lee A. Feinstein, Podsekretarz Handlu Francisco J. Sanchez, Asystent Podsekretarza Handlu Michael Camunez, zaś ze strony polskiej Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Hanna Trojanowska oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Paweł Tamborski.

W obradach udział wzięli także: Sławomir Majman, Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), Joseph Wancer, Prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Eric Stewart, Prezydent Polsko Amerykańskiej Rady Biznesu, Henryka Bochniarz, Prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz przedstawiciele polskich i amerykańskich firm zrzeszonych w Amerykańskiej Izbie Handlowej w Polsce, Polsko-Amerykańskiej Radzie Biznesu i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Szczyt Gospodarczy sprzyjał dyskusji i współpracy rządu oraz sektora prywatnego w celu określenia nowych możliwości handlowych, promowania innowacyjności, działalności badawczo-rozwojowej a także zmierzenia się z barierami utrudniającymi wzrost wielkości wymiany handlowej.

Podczas szczytu odbyły się ciekawe panele dyskusyjne z udziałem wybitnych ekspertów i praktyków z dziedziny biznesu, gospodarki i inwestycji np. panel pt. „Wybierz Polskę: Promocja inwestycji i handlu w Polsce ” gdzie swoje poglądy i doświadczenia w tej materii wyrazili m.in. Teresa Kamińska Prezes Pomorskiej SSE, Sławomir Majman Prezes PAIiIZ czy Bożena Lublińska Kasprzak Prezes PARP.

Zwieńczeniem szczytu było podpisanie dokumentów o współpracy między firmami z Polski i USA. Parafowano m.in. porozumienie w sprawie energetyki jądrowej pomiędzy Westinghouse Electric Company a Narodowym Centrum Badań Jądrowych (NCBJ).

W ramach Polsko-Amerykańskiego Szczytu gospodarczego odbyło się również posiedzenie okrągłego stołu, z udziałem przedstawicieli administracji państwowej i przedsiębiorców z obydwu krajów. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim możliwości wzmacniania współpracy polskiego
i amerykańskiego biznesu, prowadzenia inwestycji w obydwu krajach oraz zwiększania eksportu.

W przygotowaniu do Szczytu, USA i Polska zaktywizowały swoje środowiska biznesowe w celu zidentyfikowania i ustalenia priorytetów dotyczących możliwości współpracy oraz ograniczeń. Trzy organizacje będące gospodarzem szczytu tj. Amerykańska Izba Handlowa w Polsce www.amcham.pl Polsko-Amerykańska Rada Biznesu www.uspolbiz.org/ oraz Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan www.pkpplewiatan.pl przygotowały Białą Księgę na temat polsko-amerykańskich stosunków gospodarczych w której omówiono takie dziedziny jak:

  • Współpraca w obszarze energii: jądrowej, gazu łupkowego oraz energii odnawialnej,
  • Innowacja: dzielenie się wiedzą, transfer technologii, e-biznes,
  • Stosunki dwustronne: handel, rozwój MŚP, promocja,
  • Sektory: BPO, lotnictwo, obrona, biotechnologia.

Przekierowanie do Białej Księgi na temat polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej stan obecny i potencjalne obszary współpracy tutaj.

 

Źródło: C. Buczyński K-P COIE na podstawie http://www.summit2012.pl/pl  Źródło: Źródło: C. Buczyński K-P COIE
Data dodania: 2012-06-27
» powrót