95% inwestorów zagranicznych chwali Polskę


95 proc. inwestorów zagranicznych zainwestowałoby ponownie w Polsce. Tak wynika z raportu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, który zaprezentowano 21 czerwca br. na konferencji w siedzibie PAIiIZ.
95% inwestorów zagranicznych chwali Polskę

Odsetek zadowolonych z decyzji o lokalizacji inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej (EŚW) inwestorów zagranicznych w ciągu ostatnich kilku lat (badanie niemieckich izb bilateralnych jest prowadzone od 2006 r.) utrzymuje się na stosunkowo stabilnym poziomie. Zdecydowana większość firm z kapitałem zagranicznym, które zainwestowały w regionie EŚW (81%) potwierdza słuszność dokonanego wyboru lokalizacyjnego. Polska jest absolutnym liderem tego rankingu: 95% respondentów ulokowałoby tu ponownie swoje inwestycje. Na kolejnych miejscach znalazły się: Słowacja i Rumunia (89 proc. odpowiedzi pozytywnych), Czechy (85 proc.), Węgry (71 proc.) i Bułgaria (65 proc.).

W sumarycznym rankingu atrakcyjności inwestycyjnej 15 krajów EŚW, konstruowanym na zasadzie ocen punktowych, Polska zajmuje 2. pozycję po Czechach i przed Słowacją. Pozycję tę utrzymuje od 2010 r. Jednocześnie z roku na rok jej dystans w punktacji do lidera grupy zmniejsza się. W bieżącym roku uzyskała 4 z możliwych maksymalnie 6 pkt. Czechy uzyskały 4,05 pkt., Słowacja 3,82 pkt. Na dalszych miejscach znalazły się Estonia, Słowenia i Chorwacja.

Atrakcyjność inwestycyjną krajów EŚW inwestorzy oceniali poprzez pryzmat 22 czynników. Najwyżej punktowane czynniki przemawiające „za” inwestowaniem w krajach EŚW to członkostwo danego kraju w UE oraz jakość kadr, w tym: kwalifikacje pracowników, ich zaangażowanie w pracę i produktywność. Inwestorzy ankietowani w Polsce wskazali dodatkowo na stabilność polityczną kraju, jako ważną zachętę do inwestowania. Najgorsze oceny dla regionu EŚW przypadły za: niską efektywność w zwalczaniu korupcji i przestępczości, małą przejrzystość przetargów publicznych, niestabilność prawa, nieprzewidywalność polityki gospodarczej i słaby dostęp do finansowania ze środków publicznych i unijnych. Tu wyniki badania regionalnego nie pokryły się jednak z wynikami dla Polski. Inwestorzy zagraniczni w Polsce w 2012 r. najbardziej narzekali, bowiem na wysokość podatków i nieefektywność administracji podatkowej.

Prawie we wszystkich 15 objętych badaniem krajach, większość firm oczekuje w 2012 r. wyższych wartości sprzedaży, zysków i przychodów z eksportu w porównaniu z 2011 r. Pozytywne są też oczekiwania w zakresie planowanych inwestycji: 32 proc. inwestorów zagranicznych w regionie EŚW i jednocześnie 35 proc. inwestorów w Polsce prognozuje ich zwiększenie w 2012 r. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Ponad 1300 firm - inwestorów zagranicznych w 15 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w przeważającej części przedsiębiorców z kapitałem niemieckim, wzięło udział w badaniu atrakcyjności inwestycyjnej i koniunktury regionu EŚW. Badanie zostało przeprowadzone w lutym i marcu 2012 r. przez 16 bilateralnych niemieckich izb przemysłowo-handlowych (AHK), działających od Bałtyku po Morze Czarne.Źródło: Źródło: AHK/ PAIiIZ
Data dodania: 2012-06-27
» powrót