Wzrost liczby biz-ów


Zgodnie z informacją prasową Eurostat z 13 czerwca br., w 2011 r. podwoiła się, w stosunku do roku poprzedniego, liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych (biz) lokowanych przez kraje unijne (EU 27) w tzw. krajach trzecich. Osiągnęły one w 2011 r. wartość 370 mld euro po spadku z 316 mld w 2009 do poziomu 146 mld euro w 2010 r. Z kolei bezpośrednie inwestycje krajów trzecich na terenie EU 27 kształtowały się w granicach 225 mld euro w 2011 r. po tendencji zniżkowej z 234 mld euro w 2009 r. do 104 mld euro w 2010 r.
Wzrost liczby biz-ów

Pod względem kraju (źródła) pochodzenia kapitału na pozycję inwestycyjnego lidera w 2011 r. wysunęły się Stany Zjednoczone (115 mld euro). Tuż po nich najpotężniejsze inwestycje należały do Szwajcarii (34 mld euro), Kanady (7 mld euro), Hongkongu (6 mld euro), Japonii oraz Brazylii (po 5 mld euro). Inwestycje w centra usług finansowych wyniosły 16 mld euro.


Inwestorzy unijni w 2011 r. najchętniej lokowali inwestycje w USA (111 mld euro), w Szwajcarii (32 mld euro), Brazylii (28 mld euro), Chinach (18 mld euro) oraz w Kanadzie i Indiach (po 12 mld euro). Większość środków przeznaczono na inwestycje w centra usług finansowych (59 mld euro). Oprócz tego Rosja odnotowała dezinwestycje na poziomie 2 mld euro.


Największymi inwestorami zagranicznymi w krajach trzecich były: Luksemburg (110 mld euro), Wielka Brytania (89 mld euro), Niemcy (34 mld euro), Francja (21 mld euro), Hiszpania (19 mld euro), Belgia (16 mld euro). Luksemburg był też głównym odbiorcą strumienia inwestycji z krajów poza unijnych (86 mld euro), a tuż za nim Szwecja (16 mld euro), Hiszpania (15 mld euro), Wielka Brytania (14 mld euro), Francja (12 mld euro) i Niemcy (11 mld euro).

Informacja prasowa Eurostat nr 88/2012 z 13 czerwca 2012Źródło: Eurostat
Data dodania: 2012-06-14
» powrót