Gazu z łupków uczymy się od Amerykanów


Marszałek Piotr Całbecki i marszałkowie województw lubelskiego, mazowieckiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego poznawali realia wydobywania gazu łupkowego w USA. Na zaproszenie amerykańskiego Departamentu Stanu spotkali się z przedstawicielami administracji i instytucji regulacyjnych, a także firm wydobywczych i oddolnych ruchów obywatelskich.
Gazu z łupków uczymy się od Amerykanów

Założeniem wizyty studyjnej - w której uczestniczyli też przedstawiciele polskich służb ochrony środowiska z generalnym dyrektorem ochrony środowiska Michałem Kiełsznią – było zaprezentowanie samorządowcom zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów wydobywania gazu z łupków. – Musimy je znać, zanim zapadną wiążące decyzje w sprawie eksploatacji złóż w naszych regionach. Istotna jest zwłaszcza kwestia skutków dla środowiska – podkreślał przed wylotem do Stanów Zjednoczonych marszałek Całbecki.

Wśród rozmówców marszałków, oprócz reprezentantów federalnej, stanowej ilokalnej administracji, byli też naukowcy, a także reprezentanci firm eksploatujących złoża i działacze organizacji pozarządowych protestujących przeciwko ich nieskrępowanej ekspansji. Tematyka obejmowała regulacje prawne, opłaty wydobywcze i związane z tym wpływy budżetowe, skutki środowiskowe i zagrożenia oraz uwarunkowania społeczne.

16 kwietnia, w pierwszym dniu wizyty, polska delegacja gościła w Waszyngotonie. Prezentacje i debaty podczas spotkań w Departamencie Stanu, Meridian International Center, siedzibie Rady Jakości Środowiska przy Białym Domu i siedzibie Amerykańskiego Stowarzyszenia Gazu Naturalnego dotyczyły między innymi rozwoju tej dziedziny przemysłu wydobywczego i perspektyw związanego znim biznesu oraz polityki energetycznej administracji Stanów Zjednoczonych.

Kolejne dni były poświęcone wizytacjom miejsc eksploatacji pokładów gazu łupkowego w Zachodniej Wirginii, Pensylwanii i Teksasie, poznawaniu obowiązujących w USA regulacji prawnych w tej dziedzinie, a także spotkaniom z przedstawicielami lokalnych społeczności, lokalnymi politykami oraz reprezentantami firm zaangażowanych w przemysł wydobywczy.

W Teksasie delegację gościły między innymi władze Texsas A&M UniversitySystem, jednego z największych ośrodków akademickich w Stanach Zjednoczonych, składającego się między innymi z jedenastu uniwersytetów i siedmiu instytutów badawczych. W programie znalazły się też spotkania z przedstawicielami lokalnej administracji, teksaskiego parlamentu oraz biznesu. Obok łupków tematem były kwestie środowiskowe oraz produkcja rolnicza, w tym mleczarska. Marszałkowie zwiedzili między innymi kompleks Southwest Regional Dairy Center, które jest jednym z największych teksaskich producentów mleka i produktów mlecznych.

W czasie pobytu za oceanem marszałek Całbecki i towarzyszący mu pełnomocnik zarządu województwa ds. gazu łupkowego Grzegorz Borek spotkali się też ze środowiskiem amerykańskiej Polonii w Chicago, byli też gośćmi Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej.Źródło: Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałk
Data dodania: 2012-04-26
» powrót