Spotkania informacyjne w Urzędzie Marszałkowskim dla MŚP na temat CSR


Zapraszamy małe i średnie przedsiębiorstwa do uczestnictwa w bezpłatnych 3 - dniowych spotkaniach informacyjnych poświęconych praktycznym aspektom społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. Corporate Social Responsibility - CSR), realizowanych na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
Spotkania informacyjne w Urzędzie Marszałkowskim dla MŚP na temat CSR

Spotkania informacyjne mają na celu przygotowanie przedstawicieli małychi średnich przedsiębiorstw z terenu całej Polski do realizacji celów strategicznych firmy w powiązaniu z koncepcją odpowiedzialnego biznesu, tj. zu względnieniem interesów społecznych, aspektów środowiskowych, relacji zróżnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami.

Spotkania informacyjne dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego odbędą się w następujących terminach:

  • 14 maja 2012 r. (poniedziałek) Tematyka spotkania: międzynarodowe standardy i zasady CSR; kluczowe obszary CSR: relacje z pracownikami, środowisko, zaangażowanie społeczne.
  • 22 maja 2012 r. (wtorek)  Tematyka spotkania: eko-wydajność; uwzględnienie kryteriów społecznych i ekologicznych w eksporcie towarów i usług; proces tworzenia i wdrażania strategii CSR w małych i średnich przedsiębiorstwach; korzyści i zagrożenia związane z wdrożeniem CSR.
  • 31 maja 2012 r. (czwartek) Tematyka spotkania: narzędzia do prowadzenia systematycznych porównań (benchmarkingu); monitorowanie i komunikowanie efektów CSR; przykłady dobrych praktyk z różnych regionów Polski; źródła finansowania projektów CSR; źródła informacji o CSR.    
     

Spotkania będą organizowane w godzinach: 9:00– 16:15, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiegoprzy ul. Plac Teatralny 2 w Toruniu, sala Patio, I piętro.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie Państwa uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych poprzez wypełnienie oraz odesłanie załączonego formularza zgłoszeniowego na:

  • adres e-mail: csr@pap.rzeszow.pl lub gdybas@pap.rzeszow.pl lub
  • fax 17 857 71 00 w. 21, 17 852 99 01 w. 21 lub
  • adres: Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości, Al. Piłsudskiego 40/15, 35-001 Rzeszów, z dopiskiem „CSR”.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniach informacyjnych przyjmowane są do dnia 8 maja 2012r.Data dodania: 2012-04-24

Załączniki:
1. Formularz zgłoszeniowy - rozmiar: 71,98 KB
2. Zaproszenie - rozmiar: 52,78 KB
3. Ulotka informacyjna - rozmiar: 801,62 KB
» powrót