Europejski Kongres Gospodarczy 2012


Europejski Kongres Gospodarczy 2012 (European Economic Congress - EEC) odbędzie się w dniach 14-16 maja w jedenastu katowickich lokalizacjach. Trzy kongresowe dni wypełnią liczne debaty, spotkania, wydarzenia towarzyszące, w których weźmie udział ok. 6 tys. gości. W sumie odbędzie się ponad 100 sesji i dyskusji.
Europejski Kongres Gospodarczy 2012

Wiodącym tematem czwartej edycji Kongresu będzie „Europa 2020”, czyli unijna strategia, która ma odpowiedzieć na wyzwania kryzysu zadłużeniowego i spowolnienia gospodarczego. Europa jest bowiem w trakcie tworzenia ram finansowych UE i uruchamiania mechanizmów rozwojowych, poprzez które realizowany ma być nowy model wzrostu gospodarczego Unii. Kryzys finansowy UE nadaje tym działaniom naprawczym szczególnej dynamiki.


Innym kluczowym zagadnieniem, które zostanie poruszone podczas IV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, będzie tzw. Mapa drogowa europejskiej energetyki 2050, określająca drogę dojścia do gospodarki nisko emisyjnej. Polityka ochrony klimatu w kontekście konkurencyjności przemysłu, dążenie do bezpieczeństwa energetycznego całej Unii, przyszłość wspólnego europejskiego rynku energii -to obszary, w których idea integracji znajduje szczególnie istotne i praktyczne odbicie.

Uczestnicy IV EEC zadadzą szereg ważnych pytań dotyczących innowacji. Dlaczego Europa przegrywa globalny wyścig ku nowoczesności? Jakie są warunki europejskiego przełomu w dziedzinie innowacyjności? Jakie czynniki sprzyjają jej rozwojowi? Jakie modele współpracy nauki i biznesu sprawdzają się w praktyce?


Unia Europejska i kraje centralne Europy wobec spowolnienia gospodarczego to kolejne z kluczowych zagadnień tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W tych ramach tematycznych mieszczą się takie zagadnienia jak: „stara” i „nowa” Europa - zależności, różnice i przewagi, wspólny rozwój gospodarek w czasach niepewności, więcej integracji - energia centralnej Europy wobec wewnętrznego kryzysu Unii, infrastruktura i dostęp do surowców, rynek i inwestycje, wzrost gospodarczy oraz zmiany na Wschodzie czy polityka zagraniczna UE jako szansa na nowy impuls w rozwoju gospodarczym.


Tematyka IV EEC wykroczy także poza Europę. Jedną z kluczowych debat będzie forum współpracy gospodarczej Europy i Chin, w trakcie którego dokonany zostanie bilans chińskich inwestycji bezpośrednich w krajach europejskich, ocena aktywności kapitału chińskiego na rynku finansowym Europy, możliwości dla chińskich inwestorów w Europie.


Forum to również tematy takie jak: europejscy inwestorzy w Azji, a potrzeby rozwojowe chińskiej gospodarki, technologia, innowacyjność, know-how i inne atuty europejskiej firmy w Kraju Środka, postrzeganie Chin jako partnera gospodarczego i handlowego w Europie, wizerunek gospodarczej Europy w Chinach, stereotypy i uprzedzenia wobec szybko zmieniającej się sytuacji oraz rola Polski jako partnera Chin w Europie.


W zestawie zagadnień Europejskiego Kongresu Gospodarczego 2012 nie za brak niespecjalistycznych dyskusji na tematy m.in.: energetyki, finansów, transportu, górnictwa, hutnictwa, ciepłownictwa, rynku gazu czy budownictwa.


Europejski Kongres Gospodarczy poprzedzi m.in. konferencja w Pradze pod hasłem „Relacje gospodarcze. Polska - Czechy”. Kongresowi towarzyszyć będzie szereg wydarzeń, o których osobne informacje dotrą do zainteresowanych. Poza wspomnianym forum chińsko-europejskim z zestawu imprez towarzyszących trzeba wymienić m.in.: wręczenie nagród portalu samorzadowego.pl w konkursie Top Inwestycje Komunalne 2012; finał kampanii Polska Efektywna Energetycznie; wręczenie nagród przyznawanych cyklicznie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.Źródło: http://eecpoland.eu/
Data dodania: 2012-04-18
» powrót