V edycja ogólnopolskiego konkursu "Grunt na medal" 2012


Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), w ścisłej współpracy z Marszałkami Województw, rozpoczęła piątą edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na medal” 2012 promującego tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne.
V edycja ogólnopolskiego konkursu "Grunt na medal" 2012

Konkurs organizowany jest pod patronatem Pana Waldemara Pawlaka, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki.

Do udziału w Konkursie zapraszamy Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów wszystkich gmin w Województwie Kujawsko- Pomorskim. Laureaci Konkursu otrzymają niepowtarzalną szansę promocji swojej gminy, jako najlepszego miejsca lokalizacji dla inwestycji produkcyjnych, a wyróżnione w Konkursie działki będą rekomendowane w pierwszej kolejności inwestorom zagranicznym. Ponadto uhonorowani będą mieć możliwość używania logo 'Grunt na medal' we wszystkich materiałach promocyjnych.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora przyjmuje zgłoszenia do konkursu do dnia 18 maja 2012 roku. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres mailowy anna.kowalska@kujawsko-pomorskie.pl .

Kryteria udziału w Konkursie określone są w Regulaminie Konkursu oraz w załączniku nr 1.Źródło: A. Kowalska na podstawie informacji PAIiIZ
Data dodania: 2012-04-13

Załączniki:
1. Regulamin Konkursu - rozmiar: 371,14 KB
2. Parametry terenu - rozmiar: 363,92 KB
3. Karta zgłoszenia - rozmiar: 1 541,12 KB
4. Formatka do zgłoszenia terenu - rozmiar: 2 876,93 KB
5. Lista COI - rozmiar: 100,87 KB
6. Pismo Marszałka P. Całbeckiego - rozmiar: 86,95 KB
» powrót