Programu promocji polskiej turystyki medycznej na świecie


Konsorcjum w składzie Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ), Europejskie Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o. o. (EuCP) oraz AMEDS Centrum Sp. z o.o. przygotuje oraz zrealizuje koncepcję branżowego programu promocji polskiej turystyki medycznej na świecie.
Programu promocji polskiej turystyki medycznej na świecie

W ramach programu przewidziano:

  • udział przedstawicieli polskich placówek medycznych w międzynarodowych konferencjach, targach i  wystawach branżowych;
  • organizację licznych szkoleń;
  • organizację misji gospodarczych i wizyt studyjnych;
  • wydanie publikacji informacyjno-promocyjnych dotyczących tego sektora wydanie opracowania, zawierającego opis polskiej branży turystyki medycznej, perspektyw jej rozwoju, przewag konkurencyjnych wraz z kompleksowym przewodnikiem dla osób pragnących skorzystać z usług polskich placówek medycznych.

Planowe jest również przygotowanie filmu reklamowego i uruchomienie portalu informacyjnego o polskiej branży medycznej, z myślą o ułatwieniu korzystania z naszych usług zagranicznym pacjentom. Firmy biorące udział w projekcie będą miały możliwość pozyskania dofinansowania nawet do75 proc. poniesionych kosztów ze środków unijnych.

Więcej informacji tutaj.Źródło: na podstawie informacji z PAIiIZ
Data dodania: 2012-04-04
» powrót