WPHI aktywnie promują polską gospodarkę za granicą


- Powinniśmy skoncentrować swoje działania na promocji eksportu, pozyskiwaniu bezpośrednich inwestycjach zagranicznych oraz ułatwianiu rodzimym przedsiębiorcom inwestowania za granicą - powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas narady kierowników Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP (WPHI). Spotkanie przedstawicieli placówek zagranicznych Ministra Gospodarki odbyło się 2 kwietnia 2012 r. w Warszawie.
WPHI aktywnie promują polską gospodarkę za granicą

Chcemy skutecznie wspierać nasze firmy w prowadzeniu działalności gospodarczej na międzynarodowych rynkach, dlatego w tym roku rozpoczęliśmy intensywną promocję polskiej gospodarki zagranicą – przypomniał wicepremier Pawlak. – Liczę na zaangażowanie wszystkich oddziałów WPHI – dodał.

Wicepremier Waldemar Pawlak podkreślił, że kluczowa będzie również współpraca WPHI z partnerami społecznymi, a przede wszystkim izbami bilateralnymi oraz stowarzyszeniami przedsiębiorców.

Szef resortu gospodarki zwrócił również uwagę, że choć głównymi partnerami handlowymi są dla Polski kraje europejskie, to powinniśmy także rozwijać relacje gospodarcze poza Unią. - Będziemy prezentować Polskę, jako atrakcyjnego partnera biznesowego na rynkach priorytetowych, takich jak Niemcy, Rosja czy Chiny, ale także perspektywicznych, do których zaliczyliśmy, Brazylię, Algierię, Kanadę, Kazachstan i Turcję – zapowiedział wicepremier. - Zależy nam na osiągnięciu lepszych wyników z tymi krajami, ponieważ potencjał wzajemnej wymiany gospodarczej jest bardzo duży – dodał.

Celem tych działań jest wspieranie polskich i pozyskiwanie zagranicznych inwestycji oraz promocja 15 polskich branż, najbardziej rozwojowych w zakresie eksportu, tj.: branża meblarska, budownictwo, maszyny i urządzenia górnicze, usługi ITC, produkcja jachtów i łodzi rekreacyjnych oraz polskie specjalności żywnościowe. – Polska jest drugim po Wielkiej Brytanii producentem jachtów i potęgą jeśli chodzi o żywność. W tym obszarze mamy aż 2,5 mld euro nadwyżki – zauważył wicepremier Pawlak. - Są to zatem branże o dużym potencjale rozwojowym –dodał.

Wiceminister gospodarki IlonaAntoniszyn-Klik zaznaczyła, że ambicją Ministerstwa Gospodarki jest odegranie wiodącej roli w promocji gospodarczej Polski. – Ściślej współpracując i wpełni wykorzystując potencjał WPHI mamy szansę być skutecznym, dobrze zorientowanym w sytuacji gospodarczej reprezentantem Europy Środkowej i Wschodniej – powiedziała.Źródło: Ministerstwo Gospodarki, www.mg.gov.pl
Data dodania: 2012-04-03
» powrót