Zmiany w rządowym "Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020"


Nowe, elastyczne zasady łączenia pomocy finansowej dla inwestycji wprowadzi zmieniony Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020. Przygotowaną przez Ministra Gospodarki nowelizację Programu przyjął rząd 20 marca 2012 r.
Zmiany w rządowym "Programie wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020"

Zgodnie z obowiązującymi do tej pory zasadami, wsparcie przyznawane w ramach Programu nie mogło być łączone z inną pomocą regionalną, udzielaną w formie dotacji bezpośrednich z budżetu państwa, środkami unijnymi czy zwolnieniami podatkowymi w specjalnych strefach ekonomicznych. Możliwość skorzystania z innych źródeł pomocy publicznej wymagała zgody Rady Ministrów.

Ministerstwo Gospodarki wyszło naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, których większość ubiega się o wsparcie z wielu źródeł i uprościło procedurę przyznawania pomocy, wykluczając konieczność każdorazowej zgody Rady Ministrów.

Resort zaproponował dopuszczenie łączenia pomocy dla inwestycji z sektorów: motoryzacyjnego, elektronicznego, lotniczego i biotechnologii - o kosztach kwalifikowanych co najmniej 350 mln zł – oraz dla inwestycji w sektorze nowoczesnych usług, tworzących co najmniej 500 miejsc pracy.

Możliwe będzie również łączenie wsparcia w przypadku przedsięwzięć realizowanych w sektorze B+R oraz inwestycji produkcyjnych w pozostałych sektorach o minimalnych kosztach kwalifikowanych 1mld zł i tworzących co najmniej 500 etatów.

Dopuszczone będzie także łączenie pomocy w sytuacji, gdy jej wartość w ramach Programu nie przekracza 3 mln zł albo 10 proc. sumy wsparcia uzyskanego w ramach Programu i w innych formach.Źródło: www.mg.gov.pl
Data dodania: 2012-03-21
» powrót