Podpisanie porozumienia o współpracy z Izbą Celną


Porozumienie pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Izbą Celną w Toruniu w sprawie współpracy służącej rozwojowi eksportu w województwie kujawsko-pomorskim zostało zawarte w dniu 15 marca 2012 r. w Toruniu. Uroczystego podpisania Porozumienia dokonał marszałek województwa Piotr Całbecki wraz z wicemarszałkiem Edwardem Hartwichem oraz dyrektor Izby Celnej w Toruniu Wojciech Baranowski.
Podpisanie porozumienia o współpracy z Izbą Celną

Celemwspółpracy podejmowanej na podstawie Porozumienia jest stworzeniekomplementarnych działań Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Izby Celnej wToruniu na rzecz monitorowania, analizowania i programowania skutecznejpolityki proeksportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Izba Celna w Toruniu dysponuje najbardziej szczegółowymi i aktualnymidanymi z zakresu statystyki handlu zagranicznego województwa kujawsko-pomorskiego.Stała analiza bieżących informacji na ten temat wpłynie pozytywnie napodejmowanie przez Województwo efektywnych działań na rzecz wzmocnieniapotencjału eksportowego Kujaw i Pomorza. Możliwe będą m.in.:

  • realna ocena bieżącej sytuacji eksportowej regionu, która stworzy dla Województwa informacyjne podstawy do planowania i realizacji skutecznej polityki proeksportowej,
  • identyfikacja cech stanowiących o potencjale eksportowym województwa kujawsko-pomorskiego, określenie aktualnych trendów gospodarczych oraz unikatowych, regionalnych produktów/ usług eksportowych w celu ich efektywnej promocji poza granicami Polski,
  • stworzenie sprzyjających warunków dla umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z Kujaw i Pomorza,
  • pobudzenie aktywności regionalnych przedsiębiorstw poza granicami Polski,
  • przyspieszenie rozwoju gospodarki województwa.

Po stronie Województwa komórką organizacyjną odpowiedzialną za współpracęokreśloną w Porozumieniu jest Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE),działające w strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego WojewództwaKujawsko-Pomorskiego. Zawarcie Porozumienia o współpracy przyczyni się równieżdo realizacji przez COIE wraz z Izbą Celną w Toruniu wspólnych przedsięwzięćinformacyjno-szkoleniowych, skierowanych do regionalnych przedsiębiorców(eksporterów/ importerów) w celu popularyzacji wśród nich znajomości procedurcelnych wynikających z prawa celnego, podatkowego i karno-skarbowego.

FOT WOJTEK SZABELSKI. FREEPRESS.PL
Źródło: Źródło: J. Wiśniewska K-P COIE
Data dodania: 2012-03-15

Załączniki:
1. Treść Porozumienia - rozmiar: 763,99 KB
» powrót