JEREMIE – nowy instrument wsparcia biznesu


Konferencją prasową z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego oraz przedstawicieli działających w Kujawsko-Pomorskiem funduszy pożyczkowych i poręczeniowych rozpoczęliśmy funkcjonowanie nowego instrumentu wspierania przedsiębiorców. Mechanizm JEREMIE pozwoli na generowanie większego i skuteczniejszego niż dotąd strumienia środków inwestycyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw.
JEREMIE – nowy instrument wsparcia biznesu

- Bezpośrednie dotacje dla przedsiębiorców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki budziły skrajne opinie, od zadowolenia po totalną krytykę. Zwłaszcza, że nie mogliśmy za ich pomocą zaspokoić wszystkich oczekiwań. Nowa formuła, zastosowana przez nas po raz pierwszy, pozwoli na uzyskiwanie środków inwestycyjnych w postaci udzielanych na atrakcyjnych warunkach pożyczek niewielkim firmom, które w innych warunkach miałyby problemy  z pozyskaniem kredytu – podkreślił podczas konferencji, która odbyła się 19 stycznia w Urzędzie Marszałkowskim, marszałek Piotr Całbecki.

JEREMIE czyli Joint European Resources for Micro–to–Medium Enterprises (Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to mechanizm wsparcia dla biznesu wypracowany wspólnie przez Komisję Europejską, Europejski Fundusz Inwestycyjny i Europejski Bank Inwestycyjny. Opiera się na środkach zwrotnych, czyli takich, którymi można wielokrotnie obracać, oraz działających lokalnie pośrednikach finansowych, niekomercyjnych instytucjach poręczeniowo-pożyczkowych. Poza naszym województwem, w Polsce działa już w pięciu innych regionach, ale tylko my zdecydowaliśmy się uczynić odpowiedzialnym za jego funkcjonowanie nie duży bank, tylko samorządową instytucję poręczeniową, Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy z siedzibą w Toruniu, który został regionalnym menedżerem funduszu powierniczego JEREMIE. W drodze konkursu K-PFP wyłonił pięciu pierwszych pośredników finansowych, do których już od dziś mogą się zwracać zainteresowani przedsiębiorcy. To od nich otrzymają pożyczki i poręczenia kredytowe.  
Pośrednikami finansowymi JEREMIE są w naszym regionie następujące instytucje:

  • Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych z siedzibą w Toruniu
  • Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe z siedzibą w Grudziądzu
  • Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych z siedzibą w Toruniu
  • Polska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Szczecinie
  • Poręczenia Kredytowe z siedzibą w Warszawie.


Informacja o adresach i numerach telefonów do menedżera funduszu powierniczego i pośredników finansowych JEREMIE tutaj


Środki którymi dysponuje obecnie nasz fundusz powierniczy JEREMIE to 40 milionów złotych, ale według szacunków Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego kapitał ten pozwoli na wygenerowanie kredytów i pożyczek wartości około 86 milionów złotych. 20-50 procent tego typu wsparcia trafi do przedsiębiorstw rozpoczynających działalność.

Szacujemy, że w pierwszym obrocie kapitału wsparcie otrzyma co najmniej dwustu przedsiębiorców.  Źródło: Beata Krzemińska, rzecznik prasowa UM
Data dodania: 2012-01-20
» powrót