Polska - najlepsze miejsce dla inwestycji produkcyjnych


W najnowszym raporcie fDi Intelligence z grupy Financial Times, Polska stanęła na podium, jeśli idzie o atrakcyjność inwestycyjną dla sektora produkcyjnego.
Polska - najlepsze miejsce dla inwestycji produkcyjnych

Magazyn FDI Intelligence, spółka należąca do koncernu Financial Times opublikował ranking atrakcyjności inwestycyjnej państw w sektorze produkcyjnym. W zestawieniu biorącym pod uwagę jakość Polska znalazła się na 3. pozycji na świecie ustępując tylko USA i Chinom i na 1. w Europie. W drugim zestawieniu - uwzględniającym oprócz jakości również koszty Polska została sklasyfikowana na 5. miejscu na świecie i 1. w Europie.Źródło: FDI Inteligence
Data dodania: 2011-09-15
» powrót