Inwestycje zagraniczne wciąż rosną – najnowsze dane NBP i PAIiIZ


Według danych NBP i PAIiIZ wartość napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych po pierwszych 4 miesiącach 2011 roku wyniosła 5,9 mld euro. Jest to o 23% więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Tym samym napływ BIZ w pierwszych 4 miesiącach br. osiągnął równowartość 81% wartości BIZ za cały rok 2010.
Inwestycje zagraniczne wciąż rosną – najnowsze dane NBP i PAIiIZ

W kwietniu napływ BIZ wyniósł 1,5 mld euro (1476 mln EUR) i był wynikiem inwestycji w kapitały własne (742 mln EUR), reinwestowanych zysków (670 mln EUR) oraz  napływu kapitału w tranzycie (64 mln EUR). Wysoki poziom inwestycji w kapitały własne świadczy o rozpoczynaniu nowych inwestycji.

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych prowadzi 154 projekty inwestycyjne o łącznej wartości 5599,86 mln EUR, w wyniku których może powstać 36 332 nowych miejsc pracy (stan na 10.06.2011r.).

Najwięcej projektów pochodzi ze Stanów Zjednoczonych (36), Wielkiej Brytanii (15), Korei Południowej (14) i Chin (13). Najpopularniejszym sektorem jest obecnie motoryzacja (25 projektów), BPO (24), i sektor maszynowy (14). W 2011 r. PAIiIZ zamknęła już 23 projekty inwestycyjne o łącznej wartości 829,2 mln EUR, w wyniku których powstanie 6084 nowych miejsc pracy.Źródło: PAIiIZ
Data dodania: 2011-06-17
» powrót