Plany pracodawców – raport Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP


Po kilku tygodniach od otwarcia niemieckiego rynku pracy 42% polskich przedsiębiorców spodziewa się problemów w pozyskaniu pracowników w nadchodzącym półroczu – wskazują wyniki sondażu Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP.
Plany pracodawców – raport Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP

Pracodawcy objęci badaniem obecnie raczej nie odczuwają odpływu pracowników, jednak niemal połowa z nich wprowadza działania mające na celu zatrzymanie zatrudnionych na stanowiskach - najpopularniejszymi narzędziami są szkolenia zawodowe, a także podwyżki wynagrodzeń i premie. Od początku roku pensje pracowników podniosło 40% badanych firm. 

Opinia na temat spodziewanych trudności w pozyskiwaniu pracowników w konsekwencji otwarcia niemieckiego i austriackiego rynku pracy istotnie dzieli respondentów badania Plany Pracodawców, będącego kwartalnym sondażem opinii polskich przedsiębiorców w kluczowych obszarach ich działalności. Większość odpowiadających przedstawicieli firm - 58% - nie spodziewa się, aby otwarcie nowych rynków spowodowało problemy. Jednak bardzo silna grupa, pozostałe 42% badanych przyznaje, że nowa sytuacja na rynku pracy może przyczynić się do utrudnień w prowadzonych projektach rekrutacyjnych. Niezależnie od tych opinii pracodawcy zgodnie deklarują, że raczej nie otrzymywali sygnałów o tym, żeby ich pracownicy chcieli odchodzić z pracy na rzecz migracji zarobkowej do Niemiec (86%). Niemal co 8 badany pracodawca deklarował, że otrzymał takie sygnały rzadko (13%), a jedynie 1% respondentów przyznał, że jest to częste zjawisko, którego skala może zakłócić funkcjonowanie firmy.

Pomimo względnego spokoju na rynku pracy, obawa utraty pracowników była w ostatnich miesiącach motorem wprowadzania dodatkowych benefitów dla co drugiego przedsiębiorcy (49%). Bonusy takie stosowane były przede wszystkim średnich i większych firmach. 

W ciągu ostatnich trzech miesięcy badane firmy znacznie częściej niż w poprzednich okresach zwiększały wynagrodzenia. W drugim kwartale br. podniesienie pensji nastąpiło w 40% przedsiębiorstw objętych sondażem, co oznacza wzrost o 1/3 wobec wyniku poprzedniej edycji badania (29% 02/2011).Wynagrodzenia podwyższane były przede wszystkim w firmach przemysłowych (50%) i zajmujących się pośrednictwem finansowym (51%). Najrzadziej podwyżki wprowadzono w firmach sektora transportu i gospodarki magazynowej (15%). 

Po niepokojach 1 kwartału roku, nastroje przedsiębiorców znacznie się poprawiły. Częściej niż dotychczas pracodawcy przewidują, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy odnotowany zostanie wzrost gospodarczy (24% w lutym 2011 r. vs. 31% w maju 2011 r.). Równocześnie niemal dwukrotnie zmniejszyła się grupa przedstawicieli badanych firm, spodziewających się recesji (20% w lutym 2011 r. vs. 11% w maju 2011 r.).W co czwartej badanej firmie planowane jest zatrudnienie nowych pracownikóww działach produkcyjnych (26%). W drugiej kolejności firmy zatrudniać chcą pracowników sprzedaży (16%). Pracowników produkcyjnych zatrudnić planują przede wszystkim firmy przemysłowe (50%). Pracownicy sprzedaży będą poszukiwani przede wszystkim przez duże firmy (23%) oraz przedsiębiorstwa zajmujące się handlem i naprawami (33%).

 

Pełna treść raportuŹródło: Raport Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP
Data dodania: 2011-06-17
» powrót