Raport "Polacy a specjalne strefy ekonomiczne"


On Board PR Ecco Network zbadał oczekiwania Polaków wobec działalności inwestorów w specjalnych strefach ekonomicznych
Raport "Polacy a specjalne strefy ekonomiczne"

Jak wynika z raportu „Polacy a specjalne strefy ekonomiczne” przygotowanego przez firmę On Board PR Ecco Network na podstawie badań opinii publicznej przeprowadzonych przez PBS DGA, zdania Polaków, co do realizacji celów wyznaczonych SSE są wyraźnie podzielone. 39,3% respondentów dostrzega korzyści związane z funkcjonowaniem SSE w ich regionie. Niestety, aż 36% deklaruje, że takich korzyści nie dostrzega, a co czwarta osoba nie ma zdania na ten temat. 

Raport jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy planują rozpocząć lub rozwinąć swoją działalność w SSE. Firmy inwestujące w tych obszarach mają za zadanie stymulować rozwój regionów, zwiększając tempo i poziom innowacyjności. Powinny także pamiętać, że aby osiągnąć biznesowy sukces warto wyjść z komunikacją poza obszar samej strefy. Nawiązanie dialogu ze społecznością lokalną mieszkającą w sąsiedztwie specjalnych stref ekonomicznych jest jednym z głównych zadań, jakie stoją przed nowym inwestorem. Jest to również wyzwanie komunikacyjne dla rządu, izb gospodarczych oraz innych instytucji i organizacji działających na rzecz gospodarczego rozwoju regionów oraz pozyskiwania nowych inwestorów. Raport wskazuje czynniki, na które zwrócić uwagę, aby przejść ten proces pomyślnie.

 

Treść raportu "Polacy a specjalne strefy ekonomiczne"Źródło: A. Kowalska K-P COI
Data dodania: 2011-02-01
» powrót