Polska atrakcyjna dla inwestorów niemieckich


Polska jest drugim po Czechach krajem w Europie, który został uznany za najatrakcyjniejsze miejsce do lokowania inwestycji – taki jest wynik badania koniunktury w 15 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, przeprowadzonego wśród 974 niemieckich przedsiębiorców.
Polska atrakcyjna dla inwestorów niemieckich

Badanie przeprowadziło 12 niemieckich bilateralnych izb przemysłowo-handlowych, a jego rezultat został opublikowany przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlowa (AHK) w formie raportu Ankieta koniunkturalna 2010.

Wśród czynników inwestycyjnych, którym Polska zawdzięcza najlepszą lokatę, w badaniu wymienia się m.in.: członkostwo w UE, kwalifikacje pracowników, zaangażowanie pracowników, dostępność pracodawców, produktywność.

 

Polska uzyskała również najlepszą ocenę kondycji gospodarczej oraz perspektyw gospodarki kraju.

 

Badanie przeprowadzono w okresie luty-marzec 2010 r.  

 

Pełna wersja raportu: Ankieta koniunkturalna 2010.   

 Źródło: J. Wiśniewska K-P COI
Data dodania: 2010-06-02
» powrót