Wzrost konkurencyjności Polski według raportu The IMD World Competitiveness Yearbook 2010


Zgodnie z wynikami raportu The IMD World Competitiveness Yearbook 2010, opracowanego przez The International Institute for Management Development (IMD), konkurencyjność Polski na tle 57 innych krajów uczestniczących w rankingu poprawiła się w porównaniu do ubiegłego roku o 12 miejsc, tj. Polska awansowała z 44 na 32 miejsce.
Wzrost konkurencyjności Polski według raportu The IMD World Competitiveness Yearbook 2010

 

Konkurencyjność poszczególnych krajów autorzy opracowania zmierzyli w oparciu o 327 wskaźników gospodarczych, politycznych i społecznych, przy czym ocena sytuacji w Polsce jest wynikiem wysokich ocen czterech głównych indykatorów:

   • gospodarka narodowa (awans z 39 pozycji w 2009 r. na 24 pozycję),
   • administracja (awans z 44 pozycji w 2009 r. na 36 pozycję),
   • konkurencyjność biznesu (awans z 50 pozycji w 2009 r. na 38 pozycję),
   • infrastruktura (awans z 39 pozycji w 2009 r. na 36 pozycję).

Biorąc pod uwagę dodatkowe wskaźniki oceny konkurencyjności Polski, dobrze ocenione zostały również: siła rynku wewnętrznego Polski, poziom cen, siła polskiego handlu, rynek pracy, stan polskiej edukacji, infrastruktury naukowej, technologicznej i produktywności polskich pracowników. 

Wybrane fragmenty raportu The IMD World Competitiveness Yearbook 2010:  

Polska na tle 57 krajów uczestniczących w rankigu

 

Szczegółowe wyniki oceny konkurencyjności Polski

Skondensowana wersja raportu The IMD World Competitiveness Yearbook 2010:

okładkaŹródło: J. Wiśniewska K-P COI
Data dodania: 2010-05-28
» powrót