Świetne wyniki napływu BIZ w I kwartale 2010 r.


Jak poinformowała Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), w I kwartale 2010 r. do Polski napłynęło 3,5 mld EUR kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), na które składa się m.in 60 nowych projektów typu greenfield. Stanowi to ok. 40% napływu BIZ w całym 2009 r. i jednocześnie niemal 2,5-krotnie więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Świetne wyniki napływu BIZ w I kwartale 2010 r.

Blisko połowa napływu BIZ jest efektem reinwestycji zysków przez inwestorów już obecnych na polskim rynku (623 mln EUR), z czego ok. 30% stanowiły inwestycje w kapitały własne (369 mln EUR). Pozostały napływ wynikał z napływu środków w postaci kredytów od inwestorów bezpośrednich, co zdaniem ekspertów z PAIiIZ należy traktować jako dowód zaufania do polskiej gospodarki.

W I kwartale 2010 roku, zgodnie z prognozami analityków, nastąpiło niewielkie ożywienie inwestycyjne w skali świata. Oprócz reinwestycji, narastającym zjawiskiem po kryzysie mają być fuzje i przejęcia.

Zmiany wywołane kryzysem 2008-2009 r. przynoszą stopniowy spadek udziału inwestycji w sektory kapitałochłonne oraz produkcyjne na rzecz usługowych. Ze względu na niski poziom ryzyka Polska uznawana jest obecnie za jedno z poważniejszych miejsc w Europie, w których warto lokować inwestycje z sektora BPO.

 

(Oprac. na podstawie: Newsletter PAIiIZ nr 175 z dnia 20.05.2010 r. )

wykrzyknik Uszczegółowienie informacji na temat inwestycji zagranicznych w Polsce w I kwartale 2010 r. w Biuletynie informacyjnym PAIiIZ nr 3 z 27.05.2010 r.Źródło: J. Wiśniewska K-P COI
Data dodania: 2010-05-24
» powrót