Nowa inwestycja w BPP


Bydgoski Park Przemysłowy Sp. z o.o. i firma Strabag Sp. z o.o. podpisały 10 maja 2010 r. umowę o realizacji projektu „Rozbudowa infrastruktury technicznej Bydgoskiego Parku Przemysłowego”. Inwestycja o wartości ponad 74 mln przewiduje uzbrojenie części terenu BPP w nowe sieci infrastrukturalne oraz docelowe połączenie Parku z drogą krajową S-10.
Nowa inwestycja w BPP

Projekt jest największym przedsięwzięciem w dotychczasowej historii BPP, a jego główny cel to poprawa atrakcyjności Parku i stworzenie nowych warunków działania dla inwestorów. Zadanie obejmuje m.in. budowę nowych dróg wraz z oświetleniem, chodnikami i ścieżkami rowerowymi, skrzyżowań dróg z liniami kolejowymi, nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz - docelowo - połączenie Parku z drogą krajową S-10.

Długofalowym efektem inwestycji będzie zagospodarowanie części Parku Przemysłowego i poszerzenie jego przestrzeni ekonomicznej, w której mają szansę powstać nowe przedsiębiorstwa, a w konsekwencji nowe miejsca pracy dla mieszkańców Bydgoszczy i okolicznych gmin.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007 - 2013. Jego wartość to 74 mln zł brutto. Połowę tej kwoty (28,7 mln zł) zapewni dofinansowanie z UE, reszta będzie pochodzić ze środków własnych BPP.

Wykonawcą będzie firma Strabag Sp. z o.o., która w kwietniu wygrała przetarg na realizację inwestycji. Ma ona nastąpić w jednym etapie w latach 2010 - 2011, a jej zakończenie planuje się do 30 września przyszłego roku. (Bydgoski Park Przemysłowy)Źródło: K-P COI Anna Kowalska
Data dodania: 2010-05-17
» powrót