XI Raport OECD nt. stanu polskiej gospodarki


Analitycy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wysoko oceniają stan polskiej gospodarki, prognozując około 3-procentowy wzrost PKB w 2011 r. Wskazują również najważniejsze wyzwania stojące przed administracją rządową, w tym m.in. zaostrzenie dyscypliny fiskalnej oraz odpowiednie przygotowanie do przyjęcia euro.
XI Raport OECD nt. stanu polskiej gospodarki

W XI raporcie OECD eksperci przyjrzeli się polskiej polityce fiskalnej, monetarnej oraz emerytalnej, a także sytuacji na rynku pracy i procesom prywatyzacji. Szczególną uwagę poświęcono dwom tematom przewodnim raportu - perspektywom przystąpienia Polski do strefy euro oraz „globalizacji” – rozumianej w tym kontekście jako ocena otwartości polskiej gospodarki oraz jej konkurencyjności w świecie.

 - Spośród krajów OECD Polskę wyróżnia wzrost gospodarczy, szczególnie cenny w czasie kryzysu gospodarczego. Nasz sukces był możliwy m.in. dzięki aktywności Polaków i przekształceniom polityczno-gospodarczym – powiedział wicepremier Waldemar Pawlak podczas prezentacji XI Raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) nt. stanu polskiej gospodarki. Konferencja odbyła się 8 kwietnia 2010 r. w Ministerstwie Gospodarki. 

Dyrektor departamentu ekonomicznego OECD Andrew Dean wskazał na główne przesłanie prezentowanego raportu - Polska najlepiej ze wszystkich krajów OECD doskonale poradziła sobie z kryzysem gospodarczym - zaznaczył i dodał - Prognozujemy również dynamiczny wzrost gospodarczy Polski na kolejne lata. Zgodnie z naszymi szacunkami wyniesie on w 2011 r. ok. 2,5 proc., a w 2012 ok. 3 proc.

Jako najmocniejsze atuty polskiej gospodarki Dean wskazał stały popyt wewnętrzny i solidne podstawy systemu finansowego - Dla dalszego rozwoju gospodarczego Polski korzystny jest ponadto zastrzyk funduszy europejskich oraz organizacja mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r. - powiedział.

 

1) Economic Survay of Poland, 2010

2) Streszczenie raportu plus  oceny i rekomendacje OECDŹródło: K-P COI Anna Kowalska
Data dodania: 2010-04-22
» powrót