Województwo Kujawsko-Pomorskie podpisało trójstronne Porozumienie Partnerskie służące rozwojowi regionu


Województwo Kujawsko-Pomorskie podpisało 30 marca 2010 roku z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną (PSSE) Porozumie Partnerskie służącego rozwojowi gospodarki regionu kujawsko-pomorskiego.
Województwo Kujawsko-Pomorskie podpisało trójstronne Porozumienie Partnerskie służące rozwojowi regionu

W imieniu Województwa umowę podpisali marszałek Piotr Całbecki oraz wicemarszałek Edward Hartwich. PAIiIZ reprezentował prezes Stanisław Majman, natomiast PSSE prezes Teresa Kamińska.   

Celem współpracy podejmowanej na podstawie Porozumienia jest stworzenie kompleksowego Systemu Obsługi Inwestora, odpowiedzialnego za rozwój gospodarczy województwa kujawsko-pomorskiego i podnoszenie konkurencyjności regionu, poprzez jego promocję gospodarczą oraz wspieranie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Współpraca będzie realizowana przede wszystkim w zakresie:

  • promocji możliwości inwestycyjnych województwa kujawsko-pomorskiego wśród potencjalnych inwestorów;
  • przygotowania do pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych, poprzez doskonalenia umiejętności w zakresie przygotowywania ofert inwestycyjnych, gromadzenia i udzielania informacji gospodarczych, tworzenia i zarządzania bazami danych dotyczących gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego;
  • wspólnej obsługi inwestorów zagranicznych w ramach kompetencji stron Porozumienia.

Zakres współpracy został rozszerzony w stosunku do dotąd obowiązującej umowy. Stroną Porozumienia jest ponadto PSSE, gdyż od 2004 roku zostało utworzonych w naszym województwie siedem obszarów strefowych. W celu efektywnej obsługi inwestorów podczas całego procesu inwestycyjnego konieczne jest współdziałanie instytucji wspierających przedsiębiorców  tzn. PAIiIZ, PSSE oraz Urzędu Marszałkowskiego, w ramach którego działa Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora - partnera PAIiIZ.

Tekst Porozumienia dostępny tutaj.

 

Fot. Wojtek Szabelski/freepress.pl


Fot. Wojtek Szabelski/freepress.pl
Fot. Wojtek Szabelski/freepress.pl
Fot. Wojtek Szabelski/freepress.pl
Fot. Wojtek Szabelski/freepress.pl
Fot. Wojtek Szabelski/freepress.pl
Fot. Wojtek Szabelski/freepress.pl
Fot. Wojtek Szabelski/freepress.pl
Fot. Wojtek Szabelski/freepress.pl
Fot. Wojtek Szabelski/freepress.pl
Fot. Wojtek Szabelski/freepress.pl
Fot. Wojtek Szabelski/freepress.pl
Fot. Wojtek Szabelski/freepress.pl
Fot. Wojtek Szabelski/freepress.pl
Fot. Wojtek Szabelski/freepress.pl


Źródło: K-P COI C. Buczyński
Data dodania: 2010-03-30
» powrót