Komisja Europejska opublikowała "Śródokresową prognozę gospodarczą – luty 2010" („Interim forecast February 2010”), w której określa Polskę mianem „lidera w fazie odbudowy” Europy


Komisja Europejska przewiduje, że Polska nadal będzie stanowić najszybciej rozwijającą się gospodarkę Europy.
Komisja Europejska opublikowała "Śródokresową prognozę gospodarczą – luty 2010"  („Interim forecast February 2010”), w której określa Polskę mianem „lidera w fazie odbudowy” Europy

W 2010 roku realny wzrost polskiego PKB ma osiągnąć poziom 2,6 procent, czyli o 0,8 procent więcej, niż przewidywano w listopadowej prognozie. Tymczasem wzrost PKB dla całej Unii wyniesie, zdaniem autorów opracowania, zaledwie 0,7 procent.

 

Prognoza realnego wzrostu PKB  

 

 Wynik

Kwartalny wzrost PKB (w %)

Prognoza 2010

Roczny wzrost PKB (w %)

Prognoza 2010

 

2009/4

2010/1

2010/2

2010/3

2010/4

Prognoza jesienna (listopad 2009)

Prognoza śródokresowa (Iuty 2010)

Niemcy

0,0

0,0

0,3

0,3

0,4

1,2

1,2

Hiszpania

-0,1

-0,1

0,1

-0,2

0,1

-0,8

-0,6

Francja

0,6

0,4

0,0

0,1

0,3

1,2

1,2

Włochy

-0,2

0,4

0,1

0,2

0,3

0,7

0,7

Holandia

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,9

Strefa Euro

0,0

0,2

0,2

0,2

0,3

0,7

0,7

Polska

1,7*

0,1

0,5

0,8

0,9

1,8

2,6

Wielka Brytania

0,1

0,2

0,2

0,3

0,4

0,9

0,6

EU27

0,1

0,2

0,2

0,2

0,3

0,7

0,7

* wynik dotyczy rocznego wzrostu PKB

Oprac. K-P COI na podstawie Interim forecast February 2010

Analitycy unijni wyjaśniają, że Polska dotychczasową korzystną sytuację zawdzięcza eksportowi oraz pozytywnym skutkom deprecjacji kursu walutowego.

W 2010 roku głównym motorem wzrostu PKB w kraju ma być natomiast popyt krajowy. Po odnotowanym w 2009 roku spadku ilości bezpośrednich inwestycji zagranicznych Komisja Europejska prognozuje wzrost zainteresowania inwestorów zagranicznych Polską, co ma być spodziewanym efektem postrzegania w lepszym świetle polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.

Komisja Europejska publikuje prognozy gospodarcze co kwartał. Kolejna prognoza gospodarcza ma się ukazać w maju.

 

Źródłowy tekst prognozy Interim forecast February 2010 tutaj.

Źródło: J. Wiśniewska K-P COI
Data dodania: 2010-02-26
» powrót