"20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce” - raport KPMG i Amerykańskiej Izby Handlowej


KPMG oraz Amerykańska Izba Handlowa opublikowały raport zatytułowany „20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce”, który prezentuje wpływ inwestycji firm amerykańskich na polską gospodarkę oraz doświadczenia amerykańskich inwestorów w związku z podjęciem inwestycji w Polsce.
"20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce” - raport KPMG i Amerykańskiej Izby Handlowej

Raport został stworzony w oparciu o dane dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych, opublikowane przez UNCTAD, U.S. Bureau of Economic Analysis i Narodowy Bank Polski. Autorzy publikacji przeprowadzili również na potrzebę raportu badanie ankietowe wśród 95 firm amerykańskich działających w Polsce w lipcu i sierpniu 2009 roku. 

 Główne konkluzje raportu: 
  • Firmy amerykańskie są największym inwestorem zagranicznym na świecie.
  • W Polsce firmy amerykańskie zainwestowały ponad 20 mld dolarów.
  • Udział amerykańskich inwestycji w całości bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce wynosi 6,1%.
  • Amerykańskie firmy inwestują w Polsce chętniej niż w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej.
  • Amerykańskie firmy zatrudniają w Polsce ponad 180 tys. osób.
  • Wynagrodzenia w firmach amerykańskich w Polsce są wyższe niż przeciętne w sektorze przedsiębiorstw.
  • Co piąta amerykańska firma w Polsce jest własnością holdingu lub spółki zależnej zarejestrowanej poza USA.
  • Najważniejszymi czynnikami decydującymi o lokalizacji inwestycji oprócz położenie geograficznego Polski były: umiejętności zawodowe pracowników (1 miejsce), jakość ich wykształcenia (2 miejsce) oraz dostępność wykwalifikowanej siły roboczej (3 miejsce). Duże znaczenie miał także potencjał wzrostu gospodarki (4 miejsce), stabilność gospodarcza (5 miejsce) i wielkość lokalnego rynku (6 miejsce). Koszty zatrudnienia miały nieco mniejsze znaczenie i znalazły się na 7 miejscu.
  • Inwestorzy amerykańscy najniżej ocenili stan infrastruktury transportowej, poziom biurokracji i przejrzystość systemu podatkowego.
  • Niemal wszyscy amerykańscy inwestorzy (98%) pozytywnie oceniają efekty poczynionych w Polsce inwestycji i zamierzają dalej inwestować w naszym kraju.

 

 

 

 Pełna wersja raportu "20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce” dostępna tutaj.

Według danych GUS za rok 2007 wartość kapitału pochodzenia amerykańskiego w Kujawsko-Pomorskiem wyniosła 6,7 mln zł. Dla porównania w województwie mazowieckim było to 3 633,9 mln zł, przy czym wartość ogólna dla Polski to 5 153,5 mln zł.

 

 Źródło: J. Wiśniewska K-P COI
Data dodania: 2010-02-04
» powrót