Gospodarka wolnorynkowa w Polsce na poziomie powyżej średniej światowej - podają The Heritage Foundation oraz The Wall Street Journal


Nasz kraj zajął 71 miejsce wśród 183 państw świata w rankingu 2010 Index Economic Freedom.
Gospodarka wolnorynkowa w Polsce na poziomie powyżej średniej światowej - podają The Heritage Foundation oraz The Wall Street Journal

Zgodnie z wynikami rankingu 2010 Index Economic Freedom, opracowanego przez The Heritage Foundation oraz The Wall Street Journal, Hongkong po raz szesnasty z rzędu zajął pierwsze miejsce jako najbardziej wolnorynkowa gospodarka świata. Do pierwszej światowej piątki zakwalifikowały się kolejno: Singapur, Australia, Nowa Zelandia.

Na liście 2010 Index Economic Freedom uwzględniono 183 kraje, których gospodarkę poddano ocenie na podstawie oddzielnie punktowanych 10 kryteriów, tzw. „swobód gospodarczych”, składających się na ocenę ogólną.

Polska uplasowała się na 71 miejscu osiągając ogólny wynik powyżej średniej światowej, natomiast na tle 43 krajów europejskich zajęła 33 pozycję.

Poprawę pozycji Polski w stosunku do roku ubiegłego analitycy z The Heritage Foundation uzasadniają polepszeniem ocen w przypadku 5 z 10 kryteriów, które miały wpływ na końcowy wynik badania. Doceniona została m.in. stabilność walutowa Polski, która nie poddała się zawirowaniom na rynkach finansowych. Autorzy rankingu dostrzegli również postępy na drodze umacniania ram prawnych i zwalczania przejawów korupcji.

Negatywny wpływ na ogólną ocenę gospodarki wolnorynkowej w Polsce wywarły, zdaniem ekspertów, wysoki poziom wydatków rządowych, konieczność zreformowania systemu emerytalnego i nieefektywnie działający system sprawiedliwości.

Link do pełnej wersji rankingu 2010 Index Economic Freedom tutaj.

Link do informacji na temat Polski na liście 2010 Index Economic Freedom tutaj.Źródło: J. Wiśniewska K-P COI
Data dodania: 2010-01-28
» powrót