Największy przyrost zainwestowanego kapitału francuskiego w Kujawsko-Pomorskiem!


Województwo kujawsko-pomorskie jest regionem, w którym odnotowano największy przyrost zainwestowanego kapitału przedsiębiorców francuskich w Polsce w 2008 r. - informuje GUS w swojej najnowszej publikacji.
Największy przyrost zainwestowanego kapitału francuskiego w Kujawsko-Pomorskiem!

Jak czytamy w opracowaniu Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2008 r., które ukazało się 4.01.2010 roku na stronie GUS, przyrost zainwestowanego kapitału przedsiębiorców francuskich w Kujawsko-Pomorskiem w 2008 roku wyniósł aż 148,8 procent.

Ulokowany w Polsce w końcu 2008 roku kapitał zagraniczny pochodził ze 105 krajów, w tym  86,9% stanowił kapitał z krajów Unii Europejskiej. Kraje unijne, które ulokowały w Polsce kapitał o największej wartości to: Niderlandy (24,3% kapitału zagranicznego ogółem), Niemcy (17,8%) i Francja (15,9%). 

Podobnie jak w 2007 r., połowę kapitału zagranicznego ulokowano w województwie mazowieckim. Kolejne 33,3% kapitału zagranicznego skupione zostało wwojewództwach: dolnośląskim, wielkopolskim, śląskim oraz małopolskim. Wartość kapitału zagranicznego w każdym z pozostałych 11 województw nie przekroczyła 3% łącznej wartości tego kapitału ulokowanego w Polsce.

Największą, ponad 20% dynamikę przyrostu kapitału zagranicznego w stosunku do roku poprzedniego odnotowano w województwach: lubuskim (26,5%), zachodniopomorskim (22,9%) oraz pomorskim (21,1%).

Tekst publikacji dostępny tutaj.

 Źródło: J. Wiśniewska K-P COI
Data dodania: 2010-01-06
» powrót