Wyniki badania KerallaResearch – opinie sektora MŚP podsumowujące trzeci kwartał 2009 roku


41 procent przedstawicieli MŚP nie dostrzega zmian w polskiej gospodarce ani na lepsze ani na gorsze - tak wynika z najnowszego badania sektora MŚP za III kwartał 2009 r. przeprowadzonego przez KerallaResearch Instytut Badań i Rozwiązań B2B.
Wyniki badania KerallaResearch – opinie sektora MŚP podsumowujące trzeci kwartał 2009 roku

Z kolei na temat pogorszenia sytuacji gospodarczej kraju wypowiedziało się 29 procent respondentów, a 21 procent oceniło zmiany w gospodarce jako pozytywne.

Jeśli chodzi o prognozy na temat koniunktury w następnym kwartale 28 procent ankietowanych przedsiębiorców z sektora MŚP zakłada pogorszenie sytuacji gospodarczej, przy czym odsetek optymistów spodziewających się polepszenia zmalał o trzy punkty (z 21 do 19 procent ) w stosunku do poprzedniego kwartału. Powyższe wyniki badań KerallaResearch podsumowuje stwierdzeniem, że na zintensyfikowanie działań inwestycyjnych firm z sektora MŚP w najbliższym czasie raczej liczyć nie należy. Zgodnie z wynikami ankiety wyjątek stanowią inwestycje w przedsięwzięcia reklamowo-promocyjne. Marketing i reklama jako dźwignia handlu stanowią obszary, w które MŚP mimo kryzysu zamierzają lokować swoje środki finansowe.

Ankietowani przez KerallaResearch przedsiębiorcy pokusili się również o prognozę terminu zakończenia globalnego kryzysu. 34 procent badanych oszacowało, że nastąpi to w drugiej połowie 2010 roku , natomiast kolejne 30 procent spodziewa się tego w 2011 roku lub później. Na podstawie powyższych rokowań nasuwa się wniosek, że na koniec kryzysu” trzeba będzie jednak jeszcze poczekać.

 Źródło: J. Wiśniewska K-PCOI
Data dodania: 2009-12-30
» powrót