Kujawsko-Pomorskie - informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w trzecim kwartale 2009 r. wg. GUS


29 grudnia 2009 r. ukazała się najnowsza publikacja GUS „Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej województw” , która zawiera dane obrazujące m.in. sytuacje społeczno-gospodarczą w Kujawsko-Pomorskiem w trzecim kwartale 2009 roku.
Kujawsko-Pomorskie - informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej w trzecim kwartale 2009 r. wg. GUS

Wybrane dane o województwie Kujawsko-Pomorskim w trzecim kwartale 2009 roku na podstawie ww. opracowania GUS:

 

ZATRUDNIENIE Kujawsko-Pomorskie Polska
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w liczbach bezwględnych) 228374 5184165
Przeciętne zatrudnienie w przemyśle (w liczbach bezwzglednych) 121749 2425865
Przeciętne zatrudnienie w budownictwie (w liczbach bezwzglednych) 21256 437509
MIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw (w zł) 2764,12 3311,65
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przemyśle (w zł) 2848,47 3297,29
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w budownictwie (w zł) 2860,67 3523,11
PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON ogółem (w liczbach bezwzglednych) (stan w dniu 30.09.2009 r.) 185720 3732717
Przedsiębiorstwa państwowe ((w liczbach bezwzglednych) 10 297
Spółdzielnie (w liczbach bezwzglednych) 962 17213
Spółki handlowe ogółem (w liczbach bezwzglednych) 10679 279361
w tym:    
1) spółki z udziałem kapitału zagranicznego (w liczbach bezwzglednych) 1633 65312
2) spółki cywilne (w liczbach bezwzglednych) 12594 268093
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (w liczbach bezwzglednych) 144587 2812451
BEZROBOCIE
Bezrobotni zarejestrowani ogółem (w tys.) 121,7 1715,9
Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %) 14,5 10,9
Bezrobotni zarejestrowani według wieku: poniżej 25 lat (w tys.) 28,9 396
Bezrobotni zarejestrowani według wieku: 25-34 lata (w tys.) 35,2 500,4
Bezrobotni zarejestrowani według wieku: 35-44 lata (w tys.) 23,7 310,5
Bezrobotni zarejestrowani według wieku: 45-54 lata (w tys.) 25 361,5
Bezrobotni zarejestrowani według wieku: 55 lat i więcej (w tys.) 8,9 147,4
Bezrobotni zarejestrowani według poziomu wykształcenia: z wykształceniem wyższym (w tys.) 7,9 162,7
Bezrobotni zarejestrowani według poziomu wykształcenia: z wykształceniem średnim zawodowym (w tys.) 24,2 390,9
Bezrobotni zarejestrowani według poziomu wykształcenia: z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (w tys.) 12,6 191,4
Bezrobotni zarejestrowani według poziomu wykształcenia: z wykształceniem zasadniczym zawodowym (w tys.) 37,7 488,7
Bezrobotni zarejestrowani według poziomu wykształcenia: gimnazjalnym podstawowym i niepełnym podstawowym (w tys.) 39,4 482,1
Stopa napływu bezrobotnych (w %) 2,3 1,9

 

Publikacja GUS dostępna tutaj.Źródło: J. Wiśniewska K-PCOI
Data dodania: 2009-12-30
» powrót