Kujawsko-Pomorskie wg. raportu IBnGR „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009”


W grudniu 2009 r. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w ramach współpracy z Fundacją Konrada Adenauera opublikował raport „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009”. W publikacji Instytutu atrakcyjność inwestycyjna polskich województw i podregionów została poddana analizie w trzech kategoriach: działalności przemysłowej, usługowej i zawansowanej technologicznie.
Kujawsko-Pomorskie wg. raportu IBnGR „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009”

Wśród podregionów o wysokiej atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej podregion bydgosko-toruński uplasował się na dobrym 5 miejscu w skali kraju, jako obszar silnie zindustrializowany oraz cechujący się dobrą dostępnością transportową. W roku 2008 podregion bydgosko-toruński zajmował 7 miejsce, a awans na wyższą lokatę autorzy opracowania uzasadniają poprawą dostępności transportowej z trójmiejskimi portami morskimi, ograniczeniem kosztów pracy oraz polepszeniem infrastruktury gospodarczej. Jako mocną stronę podregionu bydgosko-toruńskiego stanowiącą o jego atrakcyjności inwestycyjnej wymienia się również zasoby pracy, czyli duże zasoby wykwalifikowanych pracowników, ponadprzeciętne zasoby absolwentów szkół średnich oraz dobrze rozwinięty sektor transportu i logistyki.

Jeśli chodzi o atrakcyjność inwestycyjną polskich podregionów dla działalności usługowej najwyższe lokaty w kraju zajmują podregiony o charakterze metropolitalnym, z największymi ośrodkami gospodarczymi regionu, które posiadają duże i chłonne rynki zbytu oraz zasoby pracowników o wysokich i zarazem różnorodnie profilowanych kompetencjach - tu również zaliczone zostały Bydgoszcz i Toruń z 6 miejscem w skali kraju. Czynnikami, które zapewniły im tę pozycję w rankingu, są według IBnGR: wysoka aktywność gospodarcza, duża liczba wykwalifikowanych pracowników, w tym absolwentów, wysoka siła nabywcza przedsiębiorstw, funkcjonowanie portu lotniczego w Bydgoszczy z międzynarodowymi połączeniami oraz węzeł transportowy o znaczeniu ponadregionalnym.

Pod względem atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności zaawansowanej technologicznie podregion bydgosko-toruński utrzymuje zeszłoroczną, 8 pozycję w kraju. Jak argumentują autorzy analizy, Bydgoszcz i Toruń są ważnymi ośrodkami koncentracji infrastruktury oraz kadry badawczo-rozwojowej, z korzystną strukturą gospodarki, ponadprzeciętnymi nakładami na lokalną infrastrukturę publiczną oraz ponadprzeciętną siłą nabywczą przedsiębiorstw ora gospodarstw domowych.

W ujęciu syntetycznym raportu „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2009” atrakcyjność inwestycyjna podregionu bydgosko-toruńskiego oceniona została jako nieznacznie niższa od przeciętnej. W grupie regionów o najniższej atrakcyjności znalazły się województwa świętokrzyskie, podlaskie i lubelskie, natomiast niezaprzeczalnymi liderami rankingu są kolejno województwa: śląskie, dolnośląskie i mazowieckie.

Treść raportu dostępna tutaj.
Źródło: J.Wiśniewska K-PCOI
Data dodania: 2009-12-18
» powrót