Targi Expo Real 2009


W dniach od 5 do 7 października 2009 roku województwo kujawsko-pomorskie uczestniczyło w XII Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych Expo Real w Monachium. Najbardziej atrakcyjne oferty inwestycyjne regionu zaprezentowali potencjalnym inwestorom na wspólnym stoisku Centrum Obsługi Inwestora wraz z przedstawicielami jednostek odpowiedzialnych za obsługę przedsiębiorców w urzędach czterech głównych miast województwa: Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza i Włocławka.
Targi Expo Real 2009

W dniach od 5 do 7 października 2009 roku województwo kujawsko-pomorskie uczestniczyło w XII Międzynarodowych Targach Nieruchomości Inwestycyjnych Expo Real w Monachium. Najbardziej atrakcyjne oferty inwestycyjne regionu zaprezentowali potencjalnym inwestorom na wspólnym stoisku Centrum Obsługi Inwestora wraz z przedstawicielami jednostek odpowiedzialnych za obsługę przedsiębiorców w urzędach czterech głównych miast województwa: Bydgoszczy, Torunia, Grudziądza i Włocławka.


Monachijskie targi Expo Real uznawane są za jedno z największych tego typu międzynarodowych wydarzeń i skierowane są głównie do inwestorów i firm z branży nieruchomości. Dają możliwość szerokiej prezentacji potencjału inwestycyjnego regionów i stanowią doskonałą okazję do zawierania cennych kontaktów biznesowych.


Podczas targów Expo Real promowane były możliwości inwestycyjne Kujaw i Pomorza w postaci szerokiego spektrum zachęt inwestycyjnych oraz mnogości dobrze przygotowanych infrastrukturalnie terenów i nieruchomości inwestycyjnych. Na stoisku prowadzone były rozmowy, które mimo początkowo informacyjnego i rozpoznawczego charakteru z pewnością przekształcą się w bardziej zaawansowane kontakty biznesowe. Oprócz profesjonalnej prezentacji oferty inwestycyjnej regionu na stoisku potencjał gospodarczy Kujawsko-Pomorskiego promowany był również na łamach magazynów branżowych rozpowszechnianych podczas targów Expo Real.
Niezależnie od spotkań z partnerami biznesowymi zarówno wystawcy, jak i odwiedzający mogli wymieniać doświadczenia i poglądy podczas licznych paneli dyskusyjnych, konferencji i prezentacji. Poruszane tematy oscylowały głownie wokół aktualnych trendów i innowacji na rynku nieruchomości inwestycyjnych oraz nowych perspektyw na najbliższe lata w związku z kryzysem, który dotknął również tę branżę.


Jak twierdzą organizatorzy Expo Real, widocznym skutkiem globalnego spowolnienia gospodarczego jest 15% spadek aktywności odwiedzających targi w stosunku do roku ubiegłego: odnotowana w tym roku liczba odwiedzających wynosi 21.000 osób z 73 krajów, podczas gdy w roku 2008 zarejestrowano obecność 24.800 odwiedzających z 78 krajów. Wystawców reprezentowało 14.750 osób z 34 krajów.
Podczas
Expo Real 2009 zaprezentowało się w sumie 1.580 podmiotów z 34 krajów m.in. z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii, Holandii, Szwajcarii, Polski, Francji, Czech, USA, Rosji i Luksemburga. W tym przedstawicielami Polski było ok. 40 miast oraz firm.


Wystawcy reprezentujący polskie regiony podczas Expo Real uczestniczyli w uroczystym spotkaniu zorganizowanym przez Elżbietę Sobótkę, Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Monachium. Podczas spotkania zasadzone zostały w ogrodzie Konsulatu RP w Monachium sadzonki dębów przywiezionych przez Dąbrowę Górniczą  jako symbol udanej kooperacji międzyregionalnej w zakresie promocji walorów gospodarczo-inwestycyjnych Polski jak również na znak owocnych relacji między sferą biznesu i samorządu terytorialnego. Sadzonki dębów z Dąbrowy Górniczej stanowiły oprócz toruńskich pierników, włocławskiego fajansu, grudziądzkich „Wisełek” największą atrakcję targów na terenie polskich stoisk.


Międzynarodowe Targi Nieruchomości Inwestycyjnych Expo Real odgrywają wiodącą rolę jako jedno z najistotniejszych przedsięwzięć w tej branży na świecie, a uczestnictwo województwa kujawsko-pomorskiego stanowi wielką szansę na zaistnienie na rynku i pozyskanie nowych inwestycji do naszego regionu.
 

Udział w tagach Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostanie dofinansowany w ramach działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Prorgramu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
Źródło: J. Wiśniewska K-P COI
Data dodania: 2009-11-05
» powrót