Konferencja dot. PO-IG poddziałania 4.5.2 "Wsparcie Inwestycji w sektorze nowoczesnych usług"


Konferencja dot. PO-IG poddziałania 4.5.2 "Wsparcie Inwestycji w sektorze nowoczesnych usług"

W dniu 8 maja 2009 r. weszło w życie rozporządzanie Ministra Gospodarki, ustanawiające zasady wdrażania Poddziałania 4.5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 – “Wsparcie Inwestycji w sektorze usług nowoczesnych”.

W związku z powyższym w dniu 9 czerwca 2009 r. w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbędzie się konferencja/dzień otwarty dla podmiotów zainteresowanych przygotowaniem wniosku o wsparcie innowacyjnych inwestycji ze środków poddziałania 4.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. W trakcie konferencji przekazane zostaną informacje o zasadach aplikowania, uwarunkowaniach związanych z przygotowaniem wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem modelu finansowego, stanowiącego istotny element wniosku. Konferencja będzie miała miejsce w sali A + B w gmachu głównym MG, Plac Trzech Krzyży 3/5. Początek o godzinie 10.30 (rejestracja uczestników od godz. 10.00).

Więcej informacji o poddziałaniu 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki:

www.mg.gov.pl/fundusze/poig/aktualnosci

Do pobrania:
Formularz zgłoszenia
Informacja syntetyczna
Program konferencji 9.06.2009

Źródło: Cezar Buczyński
Data dodania: 2009-06-05
» powrót