Zakończono konkurs w ramach Poddziałania 5.2.2 - RPO


Informujemy, że w dniu 26 listopada 2008 roku zakończono nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla Działania 5.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw, Poddziałanie 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

W ramach naboru złożonych zostało 375 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 411 361 872,05 PLN wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.fundusze.kujawsko-pomorskie.pl


Źródło: Anna Kowalska
Data dodania: 2008-12-12
» powrót