Nowelizacja ustawy o SSE


Prezydent podpisał nowelizację ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz.U. 2008, nr 118, poz. 746). Biorąc pod uwagę 30 dniowy termin „vacatio legis” niniejsza ustawa wejdzie w życie w dniu 4 sierpnia 2008 roku. Pełen tekst ustawy przed nowelizacją zmieszczony jest na stronie internetowej COI w zakładce „Przepisy prawne”.
Główna zmiana to zwiększenie limitu obszaru stref z 12 do 20 tys. ha. Tereny znajdujące się dotychczas na obszarze stref zostały już w znakomitej większości zagospodarowane. Wiele gmin od miesięcy czekało na uchwalenie i podpisanie ustawy.
Specjalna strefa ekonomiczna może zostać ustanowiona przez Radę Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Nowelizacja zakłada, że każdy taki wniosek będzie opiniowany przez zarząd województwa, a nie przez wojewodę, jak czyniono do tej pory.


Najważniejsze zmiany zapisane w ustawie to:


  • Rada Ministrów będzie określać kryteria obejmowania gruntów prywatnych statusem specjalnej strefy ekonomicznej;
  • Zniesienie limitu wielkości obszarów stref, który obecnie wynosi 12 tys. ha;
  • Zakaz łączenia funkcji członka zarządu strefy z zatrudnieniem u przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą na terenie danej strefy;
  • Uściślenie warunków zezwolenia na działanie w SSE oraz możliwość zmiany warunków zezwolenia;
  • Przyznanie zarządowi województw, w miejsce wojewodów, opiniowania wniosków o zmianę granic stref.


Z informacji Centrum Informacyjnego Rządu, podanych pod koniec maja, wynika, że w 2007 r. w specjalnych strefach ekonomicznych utworzono 36 tys. miejsc pracy i zainwestowano 10 mld zł. Ministerstwo Gospodarki szacuje, że w ciągu roku, przy obecnej koniunkturze, 1000 ha strefy może dać zatrudnienie nawet 24 tys. osób. W ostatnich 10 latach w SSE powstało 146 tys. miejsc pracy.

Tekst znowelizowanej ustawy o SSE

Przygotował: Centrum Obsługi Inwestora


Źródło: Cezar Buczyński
Data dodania: 2008-07-22
» powrót