Spotkanie w sprawie rozwoju Crystal Park


           
           Dnia 3 kwietnia 2008 roku odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu spotkanie, którego tematem przewodnim był rozwój inwestycji na terenie „Crystal Park” w Ostaszewie i ich wpływu na przyszłość gospodarczą Województwa Kujawsko-Pomorskiego.      
            Obok przedstawicieli Urzędu - Departamentu Obsługi Inwestora i Rozwoju Przedsiębiorczości,
Departamentu Infrastruktury, Departamentu Środowiska i Geologii, Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego, Departamentu Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Geodezji udział wzięły osoby zarządzające z firm japońskich inwestujących w „Crystal Park” w Ostaszewie, pracownicy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (PSSE), jak również  reprezentanci polityki, samorządu i lokalnego biznesu. 
              Marszałek Piotr Całbecki przedstawiając problematykę dyskusji wspomniał o znaczeniu inwestycji zagranicznych w Polsce, spośród których 160 to inwestycje japońskie. Podkreślił, że czołowe miejsce wśród tych inwestycji zajmuje województwo kujawsko-pomorskie, wskazując przy tym na znaczenie nie tylko wielkości kapitału, ale również potencjału ludzkiego.    
            Wojewoda Kujawsko-Pomorski Rafał Bruski wyraził nadzieję, iż wszystkie problemy dotyczące inwestycji w Crystal Park uda się przezwyciężyć. Podkreślił, iż tego typu spotkania mają na celu rozwiązywanie wspólnie wszelkich kwestii spornych w przyszłości.
               Minister Radca Ambasady Japonii w RP, Kazuko Shiraishi podkreśliła, iż wszystkie przedsiębiorstwa w „Crystal Parku” są nowymi firmami, które niedawno rozpoczęły swoją działalność i ma nadzieje na ich szybki rozwój gospodarczy.
              Poseł na sejm RP Tomasz Lenz poinformował zebranych gości, iż problemy infrastrukturalne związane z rozwojem inwestycji w Crystal Park były mu znane, gdyż przedstawiciele firm japońskich przedstawiali je Warszawie. Zapewnił o swoich staraniach oraz poparciu, jako członka Komisji Gospodarki w sejmie, dla rozwoju inwestycji japońskiej. Poseł Lenz zauważył również potrzebę aktywnego udziału firm japońskich w życiu gospodarczym  regionu i asymilację z lokalnym biznesem.           
              Dyrektor ds. administracyjno-personalnych z firmy Sharp Manufacturing Poland Witalis Korecki przedstawił stan obecny oraz plany rozwoju firmy Sharp w „Crystal Park”. Wspomniał o zamiarach współpracy i wybudowaniu fabryki wspólnie z koncernem SONY w miejscowości  SAKAI, której powodzenie będzie rzutowało również na dalszy rozwój firm w „Crystal Park”. Potwierdził, że do końca 2010 roku w „Crystal Parku” zostanie utworzone 10.000 miejsc pracy.   
              Prezes PSSE Teresa Kamińska stwierdziła, że podczas 10-letniego trwania strefy ekonomicznej, województwo kujawsko-pomorskie dołączyło jako ostatnie do grona województw na obszarze których funkcjonują specjalne strefy ekonomiczne. Pani Prezes zauważyła, iż po raz pierwszy zetknęła się z sytuacją, mającą na celu spotkanie inwestorów zagranicznych z władzami i ich zaangażowanie w sprawy. Podkreśliła, że wszystkie problemy dotyczące inwestorów, mimo opóźnień związanych z podłączeniem mediów, zostaną jak najszybciej rozwiązane. Poinformowała o wielkości poniesionych przez PSSE wydatków związanych z budową infrastruktury drogowej i technicznej na terenie „Crystal Park” oraz zaprezentowała plany rozwoju firm w podstrefie w Ostaszewie.
             Urząd Marszałkowski w prezentacji przedstawił  województwo kujawsko-pomorskie, jego mocne strony, walory jak i kierunki dalszego rozwoju regionu. 
             Zastępca Prezydenta Miasta Torunia –Andrzej Jeziorski podkreślił, iż Miasto Toruń będzie popierać dalszy rozwój obszaru specjalnej strefy ekonomicznej w Ostaszewie. Przypomniał, że na podstawie porozumienia z marca 2007r. umożliwione zostały działania  inwestycyjne dla Toruńskim Wodociągów budowy nowej nitki wodociągowej z Torunia do strefy ekonomicznej w Ostaszewie.  Wiceprezydent Jeziorski dodał, że 15 maja 2008r. spółka Wodociągi będzie gotowa do dostarczania wody do firm japońskich i odbioru ścieków  z terenu „Crystal Park”.  
               
             Stanowisko w rozmowie zajął Marszałek Całbecki, który poruszył kwestie dróg, budowy strefy PKP Cargo  i portu lotniczego w Bydgoszczy. Mówił o poprawie infrastruktury kolejowej o której rozmawiał z dyrektorem spółki PKP. Wspomniał również o uzgodnieniach dotyczących powstania rampy kolejowej w celu sprawniejszego rozładowywania kontenerów. Co do sprawy lotniska, będą podjęte określone działania, których celem zdaniem Marszałka Całbeckiego powinno być lepsze skomunikowanie z portem lotniczym w Bydgoszczy.
               
               Przedstawiciele firm japońskich podnosili kwestie związane z przerwami dopływu energii do fabryk oraz z budową wodociągu. Dyrektor Zarządzający Sumika Electronic Materials Poland, Wiesław Szewczak, zwrócił się do Marszałka z prośbą o budowanie dobrego wizerunku wokół inwestycji w „Crystal Parku”. Wyraził żal w stosunku do mediów, które niejednokrotnie w sposób nierzetelny opisywały inwestycję w „Crystal Park”.  
                Pod koniec spotkania Janusz Brodziński, Komendant Miejski Policji w Toruniu, ustosunkowując się do kwestii bezpieczeństwa na terenie „Crystal Parku” poinformował o wyznaczeniu dodatkowych funkcjonariuszy do monitorowania Strefy Ekonomicznej.   Zaproponował stronie japońskiej organizację wspólnych spotkań w celu polepszania bezpieczeństwa oraz wymiany informacji.               
                Na koniec Marszałek Całbecki podziękował wszystkim za przybycie i wspólną dyskusje, zapraszając gości z Japonii i Polski na wspólny poczęstunek polskiego jadła i napoju.


Źródło: Anna Kowalska
Data dodania: 2008-04-09
» powrót