Inwestycja MONDI Packaging Paper Świecie o wartości 220 mln euro


Firma MONDI Packaging Paper Świecie SA planuje zainwestowanie w województwie kujawsko-pomorskim, w Świeciu kwotę co najmniej 220 mln EUR. Jest to minimalna deklarowana wysokość wydatków inwestycyjnych określonych w pozwoleniu Ministra Gospodarki na prowadzenie działalności w ramach  Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dzięki tej  inwestycji powstanie także 80 nowych miejsc pracy. Rzeczywiste plany co do wartości inwestycji oraz liczby tworzonych miejsc pracy z pewnością będą przekraczały powyższe sumy. Inwestycja realizowana będzie na terenach objętych Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 2007 r.) na obszarze obecnego przedsiębiorstwa – 134,4218 ha oraz terenach nowo zakupionych od Skarbu Państwa – Lasów Państwowych – 30,94 ha.  Inwestycja  zakłada zastosowanie najnowocześniejszych technologii dostępnych w przemyśle papierniczym, zapewniających osiągnięcie wysokiej jakości produkowanego papieru przy ograniczonym zużyciu wody świeżej, energii i zmniejszonej emisji zanieczyszczeń, w porównaniu do bieżących wskaźników osiąganych w oparciu o dotychczasowe rozwiązania techniczne, co determinuje jej proekologiczny charakter.  

Planowana inwestycja ma na celu rozwój dotychczasowego profilu produkcji. Polega na wybudowaniu nowej, wysoce innowacyjnej maszyny do produkcji nisko gramaturowego papieru makulaturowego o wydajności ok. 500 tys. tom rocznie, modernizacji istniejącego parku maszynowego i rozbudowie infrastruktury technicznej. Zakładany projekt firmy Mondi przyczyni się do realizacji unijnych zobowiązań dotyczących recyklingu makulatury. Według dyrektywy Unii Europejskiej 2004/12/WE wskaźnik przerobu i odzysku makulatury powinien osiągnąć poziom 60% do 2014 roku, w Polsce kształtuje się on na niskim poziomie 35,1% w 2005 roku, co jest istotną kwestią związaną z ochroną środowiska.

Mając na względzie rozmiary inwestycji i jej pozytywny wpływ na rozwój regionalny Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora (COI) wspierało inwestycję firmy Mondi na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego, począwszy od przygotowania listów poparcia Pana Marszałka Piotra Całbeckiego dla inwestycji skierowane do Ministra Gospodarki oraz Ministra Środowiska, poprzez wskazywanie źródeł dofinansowania tak dużej inwestycji w ramach Programów Operacyjnych oraz udzielenie pomocy w sprawach otrzymania wsparcia finansowego w związku z tworzonymi nowymi miejscami pracy ze strony Powiatowego Urzędu Pracy, jak również wydania studium oddziaływania na środowisko.Pan Marszałek Piotr Całbecki spotkał się z prezesem Mondi panem Maciejem Kundą w sprawie inwestycji dwukrotnie dniu 6 lutego 2007r. oraz 7 grudnia 2007 roku.

Grupa MONDI, która prowadzi działalność w 46 krajach na świecie rozważała dwie lokalizacje dla przeprowadzenia inwestycji: w Polsce oraz Republice Czeskiej. Na przełomie stycznia i lutego br. Grupa Mondi oraz Rada Nadzorcza Mondi Packaging Paper Świecie S.A. podejmie ostateczną decyzję o przeprowadzeniu inwestycji na terenach w Świeciu.

Plany inwestycyjne tak dużego inwestora świadczą pozytywnie o konkurencyjności inwestycyjnej województwa kujawsko-pomorskiego w kontekście innych regionów Europy Środkowo-Wschodniej. Na tak pozytywny wizerunek województwa kujawsko-pomorskiego w ocenie inwestorów znaczący wpływ mają przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowane przez Zarząd Województwa na lata 2007-2013, które będą wyznaczać warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w przyszłości.  

Nazwa firmy (inwestora)

Lokalizacja inwestycji

Pow. w strefie ekonomicznej w ha

 

Branża

Deklarowane

 

Nakłady inwestycyjne w mln zł

Zatrudnienie

MONDI Packaging Paper Świecie  S.A.

gmina i miasto Świecie

165,3618

 

papiernicza

836,00

80Przygotował: Centrum Obsługi Inwestora


Źródło: Cezar Buczyński
Data dodania: 2008-01-24
» powrót