Więcej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w naszym Województwie


Tereny inwestycyjne w Grudziądzu, Świeciu i gminie Świecie zostaną włączone do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Za takim poszerzeniem PSSE, które oznacza wielką szansę rozwojową dla tej części naszego województwa, lobbowały kujawsko-pomorskie środowiska samorządowców i przedsiębiorców.

Podpisane 8 listopada rozporządzenie Rady Ministrów w tej sprawie, które zmieniło poprzednie rozporządzenie o PSSE, wejdzie w życie 29 listopada. Zgodnie z nim, do strefy należeć będzie odtąd 115,9 hektarów uzbrojonych gruntów w Grudziądzu oraz 134 ha w Świeciu, na których funkcjonuje dziś firma Mondi Packaging Paper Świecie, i ponad 34 ha  w okolicy obwodnicy Świecia, na których Mondi chce zainwestować 300 milionów euro.
  Samorządowcy i mieszkańcy tego rejonu województwa liczą na efekt, który osiągnęła wcześniej podtoruńska gmina Łysomice, gdzie na terenach przyłączonych do PSSE zainwestowali japoński gigant elektroniczny Sharp i jego kooperanci. Specjalne strefy ekonomiczne, dające inwestorom zwolnienia i ulgi podatkowe, to magnes dla przedsiębiorców i nowe miejsca pracy. Inwestowaniem w Grudziądzu zainteresowany jest Polpack - przedsiębiorstwa papierniczego, działającego w ramach międzynarodowej Grupy Mondi. 

Tereny położone w obrębie miasta Grudziądz grunty o łącznym obszarze 115,908 ha stanowić będą Regionalny Park Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Teren płaski, wyposażony w infrastrukturę techniczną. Do realizacji pozostaje infrastruktura drogowa, którą zobowiązała się wykonać Gmina Miasta Grudziądz, wykorzystując do tego celu środki unijne.

Teren częściowo zabudowany obiektami po byłych zakładach produkcyjnych (STOMIL oraz Kombinat Budowy Domów), możliwymi do zagospodarowania przez przyszłych inwestorów Parku.

Wnioskowane obszary objęte są obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które obecnie - na potrzeby tworzonego Regionalnego Parku Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - są zmieniane przez Gminę Miasta Grudziądz.

MONDI Packaging Paper Świecie S.A. – przedsiębiorstwo z branży papierniczej

z siedzibą w Świeciu, należące do grupy MONDI. Planowana inwestycja ma na celu rozwój dotychczasowego profilu produkcji. Polega na wybudowaniu nowej, wysoce innowacyjnej maszyny do produkcji nisko gramaturowego papieru makulaturowego, modernizacji istniejącego parku maszynowego i rozbudowie infrastruktury technicznej. 


Rozporządzenie Rady Ministrów, włączające do PSSE tereny w Grudziądzu, Świeciu i gminie Świecie można zobaczyć tutaj


Źródło: Bartosz Drzewiecki
Data dodania: 2007-11-23
» powrót