"Rola planowania przestrzennego w pozyskaniu i obsłudze inwestora"


Rola planowania przestrzennego w pozyskaniu i obsłudze inwestora to tytuł bezpłatnego seminarium dla przedstawicieli JST, które zorganizowało Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów (COI) w dniu 28 lutego 2018 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy ul. Plac Teatralny 2.
"Rola planowania przestrzennego w pozyskaniu i obsłudze inwestora"

Celem spotkania była prezentacja dobrych praktyk związanych z planowaniem przestrzennym powierzchni przeznaczonych pod inwestycje, zwłaszcza tych które mają pełnić rolę lokalnej strefy aktywności gospodarczej czy parku przemysłowego lub przemysłowo-technologicznego. Zaprezentowana została perspektywa zarówno urbanistów, jak i praktyczne doświadczenia samorządów z opracowywania studiów i planów miejscowych. Chcieliśmy również pokazać narzędzie jakim jest Plan Miejscowy w zakresie uzgodnień środowiskowych oraz jako środek do identyfikowania i rozwiązywania sporów z lokalną społecznością w zakresie planowanych inwestycji.

W spotkaniu udział wzięło blisko 50 osób – pracownicy samorządów regionu, parków przemysłowych,agencji rozwoju, stref gospodarczych zajmujący się w swojej pracy obsługą inwestora i planowaniem przestrzennym.  

Bardzo dziękujemy wykładowcom za wygłoszone prelekcje, a uczestnikom za udział w spotkaniu.Źródło: Agnieszka Kołodziejczyk /KPCOI
Data dodania: 2018-02-28

Załączniki:
1. planowanie_przestrzenne-program.pdf - rozmiar: 222,58 KB
» powrót