Podsumowanie sezonu szkoleń proinwestyjnych - wiosna-lato 2017 roku


Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestora w miesiącach od kwietnia do września 2017 roku zorganizowało cykl spotkań szkoleniowych dla przedstawicieli JST z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy zajmują się pozyskiwaniem i obsługą inwestorów. Podsumowaniem sezonu szkoleniowego było spotkanie w Ośrodku Szkoleniowym Daglezja w Przysieku k. Torunia, które odbyło sie w dniach 14-15 września.
Podsumowanie sezonu szkoleń proinwestyjnych -  wiosna-lato 2017 roku

Główne tematy poruszane podczas spotkań to dobre praktyki w procesie pozyskiwania i obsługi inwestorów,wpływ inwestycji na rozwój gminy, nowoczesne metody rekrutacji, promocja ofert inwestycyjnych oraz wzorzec gminnej witryny internetowej wg standardów PAIH SA.
Wykładowcami byli przedstawiciele: PAIH SA, agencji zatrudnienia, parków przemysłowych i stref gospodarczych z województwa oraz COI.

Pierwsze spotkanie odbyło się 26 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Brodnicy, a udział w nim wzięli przedstawiciele JST powiatu brodnickiego, grudziądzkiego, wąbrzeskiego, rypińskiego i golubsko-dobrzyńskiego.
Następnie, 31 maja br. w Urzędzie Miejskim we Włocławku odbyło się spotkanie dla przedstawicieli powiatu włocławskiego, radziejowskiego, lipnowskiego i aleksandrowskiego.
Trzecie spotkanie, 7 czerwca br., zorganizowano w Tucholskim Ośrodku Kultury, a uczestniczyli w nim przedstawiciele powiatu tucholskiego, świeckiego, chełmińskiego i sępoleńskiego.
21 czerwca br. odbyło się ostatnie przed wakacjami spotkanie – w Urzędzie Miejskim w Żninie, dla przedstawicieli powiatu żnińskiego, nakielskiego, mogileńskiego i inowrocławskiego. 

Celem spotkań było poznanie dobrych praktyk w zakresie obsługi inwestorów, wzajemna wymiana doświadczeń oraz poznanie możliwych form współpracy  z COI. Spotkania były także doskonałą okazją do zapoznania z kadrą odpowiedzialną za w/w zagadnienia w innych ośrodkach w regionie, co mamy nadzieję przełoży się na zacieśnienie współpracy na gruncie lokalnym.

W konferencji podsumowującej sezon szkoleń (Przysiek k. Torunia) prelekcje wygłosili

- Adam Małecki – Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji Zagranicznych PAIH SA,

- Aleksandra Tokarska i Juliusz Kuźnik z Działu Projektów BTS Panattoni Europe,

- Jan Banasikowski – CBRE Polska Sp. z o.o.,

- Bożena Mayer-Gawron – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji MEN,

- Artur Terlecki – Departament Inwestycji Zagranicznych PAIH SA,

- Wiktor Doktór – Prezes Pro Progressio,

- Łukasz Filipiak – Dyrektor ds. Samorządu Terytorialnego Północno-Zachodniej Polski Deloitte.

- Tomasz Chymkowski – Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji Urzędu Miejskiego w Brześciu Kujawskim,

-  Robert Zaręba –Kierownik Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego we Włocławku.

Kierownik Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora Maciej Kanabaj przedstawił uczestnikom możliwe formy współpracy z KPCOI oraz plany na przyszłość. W trakcie dyskusji, która się wywiązała także uczestnicy przedstawili swoje uwagi oraz życzenia co do tematyki szkoleń, w których chcieliby uczestniczyć.

W w/w spotkaniach uczestniczyło łącznie ponad 200 osób.

Za liczny udział i aktywne uczestnictwo serdecznie wszystkim dziękujemy!. 

 

 oprac. A. Kołodziejczyk K-P COI

 
Źródło: informacja własna
Data dodania: 2017-09-18
» powrót